Lär dig mer om marknadsjuridik i den digitala världen! Dessa två utbildningstillfällen som ingår i medlemskapet vänder sig i första hand till dig som jobbar på marknadsavdelningen men även jurister som kommer i kontakt med marknads- och reklamjuridiska frågor, vi har delat upp innehållet på två halvdagar.

Agenda Dag 1, fredag 18/11 kl. 09-12

 • Marknadsföring eller redaktionellt innehåll?
 • Juridiken kring influencers och parternas ansvar vid samarbeten med influencers i sociala medier och podcasts.
 • Reklamidentifiering och sändarangivelse i den digitala miljön exempelvis i sociala medier
 • Influencermarketing avtalsfrågor, regler och rättspraxis
 • God marknadsföringssed
 • Om innehåll i marknadsföring t ex miljöargument och vilseledande reklambudskap såsom bäst, störst och påstående om marknadsledande ställning eller renommésnyltning
 • Den omvända bevisbördan och bevisfrågor i marknadsföring
 • Åberopanden av undersökningar, tester och möjlighet att använda jämförelser med exempelvis konkurrenter i reklam
 • Prisangivelser i marknadsföring samt kampanjer och andra rabatter
 • De nya reglerna i marknadsföringslagen t ex om krav på konsumentrecensioner, prisinformation vid prissänkningar och sanktioner

Med reservation för eventuella ändringar i agendan.

Agenda Dag 2, fredag 2/12 kl. 09-12

 • Tävlingar och reklamlotterier. Fritt fram med reklamlotterier med nya spellagen?
 • Obeställd reklam och annan individuell kommunikation
 • Om marknadsföring och integritet: om cookies och andra liknande tekniker och insamling av uppgifter m.m.
 • Upphovsrätt med fokus på den digitala miljön: licensvillkor och rättigheter till text och bild på Facebook och andra sociala medier
 • Kort om den pågående upphovsrättsöversynen
 • Ansvarsfrågor för Facebook-sidor och andra sociala plattformar
 • Kort om pågående lagstiftningspaket t ex Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA)
 • Modellskydd och avbildade personer
 • GDPR och dess påverkan på marknadsrätten och modellskyddet
 • Branschavtal
 • Summering och reflektioner

Anmäl dig till Dag 2 här

Det praktiska

Marknadsjuridik i den digitala världen sker digitalt via Zoom mellan klockan 09:00-12:00 (spelas inte in).
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Kostnad

Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Kostnad för icke medlemsföretag (endast annonsör/köpare): 8 000 kr exkl moms per person

Föreläsare

Cecilia Torelm Tornberg

Asvokat
Advokatfirman MarLaw

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.