Den 5 december kom så den efterlängtade domen i ”Kissie-målet” från Patent- och marknadsöverdomstolen. En dom som många väntat länge på med svar på frågan om reklammarkering i sociala medier.

Första instans, Patent- och marknadsdomstolen, ansåg ju att reklammarkeringen ”sponsored post” i en rosa bård i början av ett inlägg skulle betraktas som en godkänd reklammarkering. Däremot underkände domstolen ”#samarbete” och ”I samarbete med” då uttrycken var placerade för långt ner i reklamtexten vilket var svårare för genomsnittskonsumenten att upptäcka vid en flyktig kontakt.

När det gällde frågan om medverkansansvar fann domstolen att mediebolaget Tourn visserligen hade medverkat till den otillbörliga marknadsföringen men inte tagit sådan aktiv del i utformningen att Tourn kunde anses ha väsentligen bidragit till marknadsföringen.

Dagens dom från Patent- och Marknadsöverdomstolens dom skiljer sig i vissa avseenden från underinstansens slutsatser. Vi vill nu analysera och diskutera domen med er som jobbar med kommunikation och influencers.

  • Vad betyder domen för fortsatta marknadsföringsåtgärder i sociala medier?
  • Hur ska man bäst arbete med sin influencer?
  • Var går gränsen för medverkansansvar och hur bidrar man väsentligen till marknadsföringen?

Välkomna!

Om Föreläsarna

Niklas Briselius, jurist på Sveriges Annonsörer’
Maria Bruder, advokat på Advokatfirman Westermark Anjou och tidigare domare i Patent- och Marknadsdomstolen
Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer, och som yttrat sig som vittnessakkunnig i målet

Om seminariet

Sveriges Annonsörer är Sveriges största nätverk för dig som jobbar med kommunikation. Kom och mingla med branschkollegor. Vi inleder med frukostmingel 08:45. Seminariet börjar klockan 09:00 och slutar senast 10:00.

Anmälningsvillkor

Informationsträffen är kostnadsfritt för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Om ditt företag inte är medlemmar i Sveriges Annonsörer är priset 995kr ex. moms. Om du får förhinder kan anmälan överlåtas till annan person inom samma företag. Eventuell avanmälan måste göras senast 24 timmar innan seminarietillfället, i annat fall debiteras medlemmar en ”no-show”-avgift på 300 kronor ex. moms. Du avanmäler dig genom att maila till [email protected]​.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.