Marknads- och kommunikationschefer uppger att en av deras största utmaningar är att leda i en omvärld präglad av snabba förändringar. Förändringar innebär möjligheter, men hur kan du som ledare agera för att dra nytta av dessa och involvera medarbetarna för att nå ett högt engagemang?

Välkommen på frukostseminarium på temat att leda förändring genom ett kommunikativt ledarskap. Pär Lager, författare till böckerna Kommunikativt ledarskap i praktiken och Förändringsprincipen, har lång erfarenhet av innovation, ledarskap, kommunikation och marknadsföring.

Pär kommer att dela med sig av konkreta verktyg som stärker det kommunikativa ledarskapet, hos dig som ledare och i hela organisationen. Han kommer att tala om vikten av riktigt bra intern kommunikation och om hur viktiga mellancheferna är för att deras team ska lyckas med önskad förändring.

Föreläsningen följs av en paneldiskussion med fokus på förändringsledning. Här medverkar utöver Pär Lager även:

  • Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Peter har lång erfarenhet av att stötta Ledarnas medlemmar i förändringsledning
  • Malin Forkman, marknads- och kommunikationschef på Dramaten. Malin delar med sig av sina erfarenheter av att dra nytta av den snabba förändringstakten och digitaliseringen i sin roll på Dramaten

Läs mer om seminariet här.

Om seminariet

Seminariet är ett samarbete mellan Sveriges Annonsörer och Ledarna (Ledarna är Sveriges chefsorganisation som stöttar över 93 000 medlemmar i chefsrollen) för dig som jobbar med kommunikation. Vi inleder med frukostmingel 08:00. Seminariet börjar klockan 08:30 och slutar senast 09:30. Det här seminariet är hos Ledarna på Sankt Eriksgatan 26, plan 1.

Anmälningsvillkor

Informationsträffen är kostnadsfritt för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Om ditt företag inte är medlemmar i Sveriges Annonsörer är priset 995kr ex. moms. Om du får förhinder kan anmälan överlåtas till annan person inom samma företag. Eventuell avanmälan måste göras senast 24 timmar innan seminarietillfället, i annat fall debiteras medlemmar en ”no-show”-avgift på 300 kronor ex. moms. Du avanmäler dig genom att maila till [email protected]​.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.