Skadligt och hatiskt innehåll (exempelvis våld, vapen, mobbning, trakasserier, desinformation och nakenhet) på digitala plattformar är ett växande problem som skapar stor otrygghet för annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Utvecklingen kräver kraftfulla insatser samt nya, gränsöverskridande samarbeten. Mot bakgrund av det startade WFA 2019 det globala initiativet GARM (Global Alliance for Responsible Media), i vilket man har utvecklat ett nytt globalt ramverk för brand safety. Ramverket innefattar bland annat en gemensam standard för hur skadligt innehåll ska definieras, tredjepartsgranskning, som visar hur en plattform efterlever standarden och arbetar med att motverka skadligt innehåll samt flera gemensamma brand safety-verktyg.

GARM Nordic har i uppdrag att anpassa riktlinjer och standarder till nordiska förutsättningar så som EU-direktiv, lokal lagstiftning samt lokala normer och värderingar. GARM Nordic ska dessutom säkerställa implementeringen av nya standards och tredjepartsverifiering på lokal nivå samt sprida kännedom och utbilda branschen i hur verktygen och standarderna kan användas i praktiken. Inom initiativet arbetar köpare av media, intresseorganisationer och medieföretag från Sverige och Finland samt representanter från några av de största digitala plattformarna.

Arbetsgrupp och kommitté

GARM Nordics arbete med att utveckla och anpassa GARM globala riktlinjer styrs av en kommitté med representanter från Sveriges Annonsörer och Marketing Finland samt nordiska varumärken. En arbetsgrupp med experter från branschen ansvarar för det operativa arbetet.

Deltagare kommitté:

Nordea​
Stadium​
Volkswagen​
IKEA​
Volvo​
Coca Cola ​
Mondelez​
Mastercard​
Berner Oy​
Renault ​
Saarioinen Oy

Deltagare arbetsgrupp:

WFA​
Marketing Finland​
Sveriges Annonsörer​
Sveriges Mediebyråer​
IAB Sverige ​
Google​
Meta​
TikTok​
Spotify​
Snap​
Zefr​
Channel Factory​
Integral Ad Science​
Group M​
Publicis Groupe​
Magna​
Dentsu​
OMG​
Adform  

Har du frågor om GARM Nordic?

Kontakta Karin Grohman, projektledare, Sveriges Annonsörer [email protected]

GARM-Nordic

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.