I media har det förts en debatt kring sammanslagningar av intresse- och branschorganisationer i kommunikationsbranschen. Detta sedan Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren lyft fram förslaget.

Sveriges Annonsörer ser gärna mer samarbete organisationer emellan. Ett exempel är arbetet med #metoo/#sistabriefen där totalt elva organisationer över hela kommunikationsbranschen gick samman för att ta fram branschgemensamma lösningar. Vi ser positivt på att samarbeta i fler frågor som de olika branschorganisationerna har gemensamt, om vi kan bli en starkare kraft.

Men, en sammanslagning av samtliga organisationer ser vi inte som aktuellt.

– På Sveriges Annonsörer företräder vi annonsörerna i alla lägen och jag tror att det är ett bra upplägg för att driva verklig förändring. I en större organisation finns risken för otydlighet, säger Tobias Eltell, tf.vd på Sveriges Annonsörer.

Läs samtliga artiklar här:

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/02/08/vill-sla-ihop-branschorganisationerna/

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/02/08/splittrade-asikter-kring-forslaget-om-gemensam-branschorganistion/

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/02/11/avhoppen-bakom-francesca-obriens-utspel/

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/02/11/nej-till-ett-stort-mischmasch-under-marknadsforbundets-ledning/

Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar