Pressmeddelande 21 september 2022


Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2022, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlande bidrag är inte bara med och tävlar om årets utmärkelser, utan bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om reklam och marknadsföring kopplat till effekt.


100-wattaren arrangerades första gången år 1990 och är en av branschens viktigaste och mest prestigefyllda tävlingar. Bakom tävlingen står den oberoende intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Årets tävling innehåller 10 kategorier och belönar kommunikation med bevisad effekt.


– Vi har ett händelserikt år bakom oss och intresset för vilken kommunikation som skapar effekt är stort. Diskussionen har gått varm i våra branschmedier och vi har certifierat ca 1000 personer i Effektsystemet vilket gör att 100-wattaren känns mer relevant än någonsin. I en bransch som är i ständig förändring är det viktigt att vi tillsammans jobbar för att öka kunskapen och förstå vad som ger bästa möjliga effekt och här har 100-wattaren en viktig roll, säger Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer.


Inför 100-wattaren 2020 lanserades ett nytt standardiserat tävlingsformulär. Det nya formuläret utvecklades i nära samarbete med forskare och experter inom reklam och marknadsföring samt byråer med stor tävlingserfarenhet. Syftet var att få en bättre och mer rättvis tävling och att fördjupa kunskapen i hela branschen om vad som ger bäst effekt. Nu två år senare kan Sveriges Annonsörer och NoA Consulting dela de första insikterna som visar på en tydlig koppling mellan kreativitet och positiv effekt i kampanjer.


– Kreativitet lönar sig. Framförallt de insatser som skapar positiva känslor kopplat till glädje, förväntan och humor har visat sig vara det som ger bäst effekt. Årets bidrag kommer att ge oss mer data att analysera vilket i längden kommer leda till ökad kunskap för hela branschen med målet att göra bättre reklam, säger Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring på Stockholms universitet och rådgivare på NoA Consulting.

Viktiga datum för 100-wattaren 2022
• 21 september – tävlingen öppnar
• 26 oktober – tävlingen stänger
• 8 december – nominerande bidrag presenteras
• 2 februari 2023 – Gala i Stockholms stadshus

Tävlingskategorier 100-wattaren 2022
• Konsument
• Företag
• Samhälle & Opinion
• Ideellt & Välgörenhet
• Strategisk Design
• Employer Branding & Rekrytering
• Långsiktigt
• Framsiktigt
• Internationellt
• 100-fattaren

Läs mer om 100-wattaren och tävla här

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Strallhofer, projektledare event, Sveriges Annonsörer
[email protected]

Om 100-wattaren
Tävlingen har arrangerats sedan 1990 och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt för uppdragsgivaren. 100-wattaren handlar om kommunikationsinsatser som skapar påvisbart värde genom att påverka målgruppens beteende, och därmed uppdragsgivarens verksamhet, i önskad riktning. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer. Gala på Stadshuset sker den 2 februari 2023. Läs mer på 100wattaren.se

Om forskningen
Effektdatabasen är ett långsiktigt forskningsprojekt och samarbete mellan Sveriges Annonsörer och NoA Consulting, där en databas samlar samtliga bidrag från 100-wattaren sedan 2020 års tävling. Forskningsansvarig är Dr. Niklas Bondesson från NoA Consulting och Stockholms universitet, och syftet är att ge annonsörer ökad kunskap om best practice för maximal effekt.

Relaterade artiklar

Får konst visas i reklam?

Det är inte helt ovanligt att konstverk används i reklammaterial. Men hur får man som marknadsförare använda upphovsrättsligt skyddad konst i marknadsföring? Den frågan reder vi ut i denna artikel. Tillsammans med Konstnärernas…

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People presenterar tre guider som syftar till att främja mångfald, inkluderande kommunikation och psykisk hälsa inom branschen. Två av guiderna som handlar om att stärka mångfalden i branschen lanserades i maj och nu…

EU – flygbolag kritiseras för Greenwashing 

Den 30 april gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande om att man tillsammans med tillsynsmyndigheterna på konsumentområdet inom EU (”CPC-nätverket”), däribland Konsumentverket, kritiserat 20 flygbolag för användning av vilseledande miljöpåståenden.

Peter Knutsson ny reklamombudsman

Det blir Peter Knutsson, just nu departementsråd på Finansdepartementet, som axlar rollen som ny Reklamombudsman. Han jobbar nu som chef för enheten för offentlig upphandling och spelområdet, och har tidigare jobbat på Nyköpings kommun…
Fler artiklar