Marknadsrapporten 2020

 

Vi presenterar vår nya årliga rapport: Marknadsrapporten.

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor.

I år har vi genomfört en helt ny undersökning, där vi frågat medlemmar om deras planer och budgetfördelning inför kommande år, vilka utmaningar och hot de ser, samt vad de tänker om framtiden. Resultatet presenterar vi här i ”Marknadsrapporten 2020”, som kommer att vara en årligt återkommande rapport.

Rapporten bygger på en undersökning där 122 medlemsföretag har svarat på ett antal frågor kopplat till bland annat deras budget, kanalval, utmaningar, hot.

Rapporten visar bland annat:

  • att marknadsförarna är tydligt påverkade av den ekonomiska inbromsningen som skett både innan och under coronakrisen.
  • De egna kanalerna är vinnare då det sker en tydlig förflyttning av investeringar från köpta till egna kanaler.
  • 4 av 10 företag anger att de kommer minska sina marknadsinvesteringar under året. Och besparingarna kommer ske i köpta mediekanaler och reklamproduktion.
  • De digitala kanalerna fortsätter att öka sina andelar, sök/SEM och sociala medier har högst nettoökning. Störst ökning bland sociala mediekanaler har Youtube.
  • Bland traditionella kanaler är det enbart radio som visar en positiv nettoökning.
  • Bristen på transparens vid programmatiska köp pekas ut av marknadsförarna som det största hotet.
  • Balansen mellan kreativitet och data är något som har diskuterats flitigt.

Rapporten är kostnadsfri för Sveriges Annonsörers medlemmar. Om ditt företag inte är medlem ännu går det att köpa rapporten för 2900 kronor exklusive moms.

Läs hela, ladda ner eller köp Marknadsrapporten 2020 här

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer vinner internationellt pris på WFA President Award för Campus Marketing

Sveriges Annonsörer har återigen fått internationell erkännande genom att vinna det prestigefyllda WFA President Award för sitt banbrytande kunskapsprogram, Campus Marketing. Prisutdelningen ägde rum igår kväll och lyfter fram det betydande arbete som…

Siffrorna som visar att reklam är lönsamt

141 varumärken i 14 kategorier. Drygt 20 miljarder kronor i mediainvesteringar över tre år. 10 olika huvudmedier. 5 olika konsultgrupper. Det är svårt att inte bli imponerad av dataunderlaget som ligger till grund…

Välkommen på vårt årsmöte den 22 maj

Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Green Claims direktivet – uppdatering från lagstiftningsprocessen

Vi har tidigare rapporterat om den föreslagna nya EU-lagen – Green claims direktivet. Eftersom det snarare är regel än undantag att ett ursprungligt förslag ändras innan det klubbas igenom som slutgiltigt tar denna…
Fler artiklar