Marknadsrapporten 2020

 

Vi presenterar vår nya årliga rapport: Marknadsrapporten.

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor.

I år har vi genomfört en helt ny undersökning, där vi frågat medlemmar om deras planer och budgetfördelning inför kommande år, vilka utmaningar och hot de ser, samt vad de tänker om framtiden. Resultatet presenterar vi här i ”Marknadsrapporten 2020”, som kommer att vara en årligt återkommande rapport.

Rapporten bygger på en undersökning där 122 medlemsföretag har svarat på ett antal frågor kopplat till bland annat deras budget, kanalval, utmaningar, hot.

Rapporten visar bland annat:

  • att marknadsförarna är tydligt påverkade av den ekonomiska inbromsningen som skett både innan och under coronakrisen.
  • De egna kanalerna är vinnare då det sker en tydlig förflyttning av investeringar från köpta till egna kanaler.
  • 4 av 10 företag anger att de kommer minska sina marknadsinvesteringar under året. Och besparingarna kommer ske i köpta mediekanaler och reklamproduktion.
  • De digitala kanalerna fortsätter att öka sina andelar, sök/SEM och sociala medier har högst nettoökning. Störst ökning bland sociala mediekanaler har Youtube.
  • Bland traditionella kanaler är det enbart radio som visar en positiv nettoökning.
  • Bristen på transparens vid programmatiska köp pekas ut av marknadsförarna som det största hotet.
  • Balansen mellan kreativitet och data är något som har diskuterats flitigt.

Rapporten är kostnadsfri för Sveriges Annonsörers medlemmar. Om ditt företag inte är medlem ännu går det att köpa rapporten för 2900 kronor exklusive moms.

Läs hela, ladda ner eller köp Marknadsrapporten 2020 här

Relaterade artiklar

Influencer marketing – ny vägledning från EU, ny tuff dom och skatteregler 

Influencer marketing är ett område högt upp på agendan för EU-kommissionen. Bland annat genomför kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna nu en granskning över hur influencers inom unionen sköter sig på sociala…

Black Friday närmar sig – Konsumentverket granskar prismarknadsföring

Konsumentverket gick idag ut med ett pressmeddelande om att man under oktober och november genomför en så kallad sweep där flera företags prisinformation kommer att granskas för att se om prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen…

Möt årets 100-wattsjury – tävlingen är öppen

Idag presenterar vi juryn för 100-wattaren 2023. Tävlingen är öppen för bidragsinlämning, sista dag att tävla är 25 oktober. 100-wattaren har sedan 1990 belönat kommunikation som gett bevisad effekt.

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…
Fler artiklar