Marknadsrapporten 2020

 

Vi presenterar vår nya årliga rapport: Marknadsrapporten.

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor.

I år har vi genomfört en helt ny undersökning, där vi frågat medlemmar om deras planer och budgetfördelning inför kommande år, vilka utmaningar och hot de ser, samt vad de tänker om framtiden. Resultatet presenterar vi här i ”Marknadsrapporten 2020”, som kommer att vara en årligt återkommande rapport.

Rapporten bygger på en undersökning där 122 medlemsföretag har svarat på ett antal frågor kopplat till bland annat deras budget, kanalval, utmaningar, hot.

Rapporten visar bland annat:

  • att marknadsförarna är tydligt påverkade av den ekonomiska inbromsningen som skett både innan och under coronakrisen.
  • De egna kanalerna är vinnare då det sker en tydlig förflyttning av investeringar från köpta till egna kanaler.
  • 4 av 10 företag anger att de kommer minska sina marknadsinvesteringar under året. Och besparingarna kommer ske i köpta mediekanaler och reklamproduktion.
  • De digitala kanalerna fortsätter att öka sina andelar, sök/SEM och sociala medier har högst nettoökning. Störst ökning bland sociala mediekanaler har Youtube.
  • Bland traditionella kanaler är det enbart radio som visar en positiv nettoökning.
  • Bristen på transparens vid programmatiska köp pekas ut av marknadsförarna som det största hotet.
  • Balansen mellan kreativitet och data är något som har diskuterats flitigt.

Rapporten är kostnadsfri för Sveriges Annonsörers medlemmar. Om ditt företag inte är medlem ännu går det att köpa rapporten för 2900 kronor exklusive moms.

Läs hela, ladda ner eller köp Marknadsrapporten 2020 här

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.
Fler artiklar