Det började med ett samtal. Slutade med ett avtal. ”Tele2-klausulen” var Tele2:s egna agerande efter metoo-uppropet. Ett år efter #metoo möter vi marknads- & kommunikationsdirektör Åse Holmberg för att se hur klausulen kom till – och vad den har inneburit.

För ett år sedan rullade #metoo-vågen över landet. Vittnesmål över missförhållanden och trakasserier delades i sociala medier, traditionella medier och på fikarasterna.
Åse Holmberg, marknadsdirektör på Tele2 var en av alla som tog del av vittnesmålen med bestörtning.
– Det var otroligt beklämmande att ta del av alla vittnesberättelser som lyftes fram i många branscher, vår inkluderad.
Men, lägger hon till.
– Jag var, tyvärr, inte så chockad eller förvånad. Jag har genom åren sett och hört saker själv, men det var beklämmande att se omfattningen.

Som ledare för ett team i en stor organisation, hur tänkte och regerade du när du tog del av vittnesmålen?

– Som ledare handlade det framförallt om att se vad jag kunde göra för att göra skillnad. Det här är en fråga som legat mig varmt om hjärtat i många, många år så det var inte #metoo i sig som gjorde att vi som bolag agerade där och då, men det gjorde det enklare för mig att lyfta upp, prata om ämnet, och agera eftersom frågan var uppe på allas agenda.

Som ett svar på #metoo tog ni fram ”Tele2-klausulen”, hur kom ni på den?

– Det började som ett samtal mellan oss och våra externa partners. Jag bjöd in respektive vd på Prime, Åkestam Holst, ANR BBDO, Mediacom och Kurppa Hosk för att se vad vi tillsammans skulle kunna göra för att säkerställa att vi har en arbetsmiljö fri från kränkningar och diskrimineringar. I det första mötet kom idén att vi borde hitta ett sätt att reglera den här typen av frågor i avtal. Det är en sak att säga något och tycka till under ett möte, men det är först när det avtalsregleras som det verkligen får en stark påverkan.

Dialogen var igång. När avtalet väl var uppsatt (som innebär att båda parter förväntas arbeta aktivt med att följa jämställdhetsplaner och nolltolerans mot alla typer av trakasserier och som ger båda sidor rätt att avbryta samarbetet om någon part inte agerar på oegentligheter http://om.tele2.se/tele2-bidrar-med-tele2-klausulen-som-svar-pa-metoo-uppropet/) kontaktades samtliga partners för Tele2:s marknad- och kommunikationsavdelning för att säkra att alla de skulle signera samma tilläggsavtal.
– Avtalet fick en hel del intresse i branschen vilket gjorde att jag fick förfrågningar från andra marknadschefer i branschen. De ville veta vad vi hade gjort. När frågorna började strömma in kände både jag och Tele2:s kommunikationschef Malin Selander att många hade ett sug och behov av att veta hur vi rent konkret hade skrivit i vårt tilläggsavtal.
Där och då togs beslutet att lägga upp avtalet som en open source på Tele2:s hemsida.
– Så är det någon annan som känner sig inspirerad och vill kopiera ”Tele2-klausulen” så är det fritt att göra så.

Åse Holmberg skickade även ut klausulen till kollegor i samma typ av roll med uppmaningen att tycker och tror man att klausulen kan hjälpa till så är man fri att använda den.

Men, berättar Åse Holmberg, lika viktigt som det var att få ut ”Tele2-klausulen”, lika viktigt var det att hämta inspiration från andra.
– Jag ville få inspel från andra företag, vad har ni på agendan? Vad tänker ni? Vad gör ni? Hur kan vi lära av varandra?

Fick du in andra konkreta tankar och förslag?

– Jag ska vara ärlig och säga att jag önskar jag hade fått fler. Men det här är en svår fråga och jag tror vi bara börjat skrapa på ytan på vad det är för typ av saker vi behöver agera på. Det finns mycket mer att göra.

Åse Holmberg passar också på att skicka med en passning.
– Är det någon som har fler idéer på hur vi som företag kan göra skillnad så tar jag väldigt gärna del av dessa. Så finns det kollegor i Sveriges Annonsörers nätverk med idéer, hör av er!

Om vi blickar framåt några år, kommer frågan vara lika mycket på tapeten som den var under #metoo?

– Det är svårt att sia om. Men det viktigaste var nog att det lyftes upp så tydligt på agendan för ett år sedan. Tidigare fanns inte samma fokus, men över en natt blev det en fråga som diskuterades överallt. Det i sig är otroligt positivt. Det har förändrat samhället i stort och nu får vi tillsammans säkra att vi fortsatt har samma fokus.
– Jag tror också att de närmsta åren kommer nya människor kliva in i arbetslivet med en bakgrund från olika kulturer och könsfördelning än vad vi sett tidigare. Om inte arbetsplatsen främjar den här typen av frågor så kommer den inte vara attraktiva för dessa talanger. Därför kommer det att vara en konkurrensfördel att jobba aktivt med dessa frågor. Det är inte en brist på företag idag, det är en brist på talanger.

Hur mottog era partners ”Tele2-klausulen” när de fick den?

– Jag var övertygad om att vi skulle få frågor och ett visst motstånd. Klausulen i sig har en ganska hård stipulering kring vad man kan göra om någondera av parterna bryter avtalet och ger möjligheten att bryta upp med 30 dagars uppsägning vilket är en väldigt kort tid i vår bransch. Men istället för motstånd möttes jag av det motsatta. Parterna signade med vändande post.

Hur har klausulen funkat i vardagen?

– Den finns med i det dagliga och den är också ett underlag i våra upphandlingar inom marknad och kommunikation. Vi har också säkrat upp att alla våra partners har nedskrivna dokument kring hur de jobbar med diskriminering och kränkande särbehandlingar och att det nu också finns en whistleblower-funktion hos våra partners och oss själva. I varje möte med våra partnerbolag är det här med på agendan och i och med att diskussionen finns levande gör det att vi inte bara fokuserar på vad vi gör utan hur vi är och arbetar tillsammans.

Hur tror du det kommer sig att ni tog fram en såhär konkret handling så snabbt?

– Vi på Tele2 har sedan länge en code of conduct med tydlig nolltolerans för all typ av diskriminering, men jag vill göra mer. Och att vilja göra mer och utmana är mycket tydligt kopplat till vår kultur som vi haft länge på Tele2. Sedan är det självklart att när jag som ledare brinner för frågan så är det lättare att agera. Men det går inte att agera på företag som inte stöttar, utan det kräver ett företag som satsar på sina ledare och som är öppna och vågar och där man inte behöver gå igenom hierarkier och långa processer för att ta beslut. Det här var ett beslut som jag kunde fatta tillsammans med våra partners. Sedan har vår legal-avdelning också varit till stor hjälp i framtagandet av klausulen.

Mitt i allt detta har ni också byggt en rejäl inhouse-avdelning, hur påverkar det kulturen?

– Under många års tid har vi arbetat med värderingar som att vi är öppna, kostnadsmedvetna, flexibla, och drivs av att utmana, agera och leverera kvalitet. Värderingarna ligger också till grund för hur vi rekryterar. Och hur vi utvärderar medarbetare. Hos oss bedöms man inte bara på vad man gjort, utan hur man agerat.

Åse Holmberg lyfter fram Tele2-Awards som ett exempel på hur man hyllar sina medarbetare på ett lite annat sätt.
– På Tele2-Awards firar vi inte de som sålt mest utan vi firar de som levt bolagets värderingar bäst. Vi är ett värderingsdrivet bolag som har funnits med länge. Det här är ytterligare bevis för hur värderingsdrivna vi är som bolag. Att vi tog fram ”Tele2-Klausulen” var inte bara välkommet, utan förväntat.

Vad har ni sett för effekter av ”Tele2-klausulen”?

– Vi har inte haft något konkret fall, tack och lov, så vi har inte behövt använda klausulen på det sättet. Men i form av effekter kan vi se på de positiva reaktioner vi fått, från leverantörer, medarbetare och branschkollegor. Och att vi pratar och håller liv i frågan är ytterligare en effekt.

Du har varit elva år på Tele2. Kan du se någon skillnad från när du började och nu?

– Jag ser en stor skillnad i samhället, och Tele2 är en del av samhället. För elva år sedan var det mer okej att skämta på utsatta gruppers bekostnad, det är inte okej idag. När jag började för elva år sedan kunde jag sitta i möten med externa parter där de inte trodde att jag var den som fattade besluten eller den som de skulle förhandla med. Det möter jag inte idag utan jag möter större uppmärksamhet bland manliga kollegor och fler som tänker i samma frågor. Så det har förändrats, men det är inte specifikt för Tele2, utan mer samhällsspecifikt.

Avslutningsvis, som ledare, vad är det viktigaste man kan göra för att arbeta vidare med #metoo på sin arbetsplats?

– Det absolut viktigaste är att vara uppmärksam och lyhörd. För att det här är något som är oerhört viktigt att det här är ett samtal vi måste hålla levande. Säkerställa att det är något man pratar om, både med partners och med medarbetare, så att när något uppkommer, vad det än må vara inte är något som finns stigma kring, utan något man kan prata om- och agera på.

Av Tero Marjamäki

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer 100 år – hur allting började

Vi befinner oss i Sverige under mellankrigstiden. Regeringen har precis givit Radiotjänst monopol på alla radiosändningar i landet. Samtidigt ökar filmintresset hos gemene man. Ljudfilmen ska snart slå igenom och inleda det glada…

Sommarläsning! Facit från Cannes: kreativitet, långsiktighet, fokus och mångfald ger resultat

Det är förstås inte förvånande att kreativiteten var i centrum under Cannes Lions. Många av seminarierna pekade också tydligt på affärsresultaten av högkreativ reklam. För det handlar ju om att skapa effekt, underströk…

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.
Fler artiklar