Konsumentverket gick idag ut med ett pressmeddelande om att man under oktober och november genomför en så kallad sweep där flera företags prisinformation kommer att granskas för att se om prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen följs.

Prisnedsättningsregeln introducerades förra året och innebär förenklat att ett företag som säljer en produkt behöver ange produktens lägsta pris under de 30 senaste dagarna i det fall produkten uppges vara prissänkt. Regeln återfinns i 7 a § prisinformationslagen.

Eftersom såväl Black Friday som julen närmar sig är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller. Om ni är osäkra, kan ni som medlemmar i Sveriges Annonsörer alltid kontakta våra jurister för rådgivning kring prisnedsättningsregeln. Vill du lära dig mer om vad du ska tänka på när det gäller prisinformation kan vi tipsa om vår utbildning om marknadsföringsrättens grunder den 24 november och 8 december där vi tar upp detta ämne och mycket mer.

Vägledning från Konsumentverket

Konsumentverket har tagit fram viss vägledning som kan vara till hjälp med att förstå hur man som företag ska tillämpa bestämmelsen. En nyhet från Konsumentverket är ett rättsligt ställningstagande som Konsumentverket publicerade tidigare i oktober. Vi rekommenderar våra medlemmar att ta del av innehållet i ställningstagandet.  

Konsumentverket har tidigare även uppdaterat sin vägledning om prisinformation till att omfatta prisnedsättningsregeln. Denna vägledning uppdateras nu ytterligare en gång med anledning av det nya rättsliga ställningstagandet och vi kommer att återkomma med information om vägledningen när den är på plats.

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]
Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar