Konsumentverket gick idag ut med ett pressmeddelande om att man under oktober och november genomför en så kallad sweep där flera företags prisinformation kommer att granskas för att se om prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen följs.

Prisnedsättningsregeln introducerades förra året och innebär förenklat att ett företag som säljer en produkt behöver ange produktens lägsta pris under de 30 senaste dagarna i det fall produkten uppges vara prissänkt. Regeln återfinns i 7 a § prisinformationslagen.

Eftersom såväl Black Friday som julen närmar sig är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller. Om ni är osäkra, kan ni som medlemmar i Sveriges Annonsörer alltid kontakta våra jurister för rådgivning kring prisnedsättningsregeln. Vill du lära dig mer om vad du ska tänka på när det gäller prisinformation kan vi tipsa om vår utbildning om marknadsföringsrättens grunder den 24 november och 8 december där vi tar upp detta ämne och mycket mer.

Vägledning från Konsumentverket

Konsumentverket har tagit fram viss vägledning som kan vara till hjälp med att förstå hur man som företag ska tillämpa bestämmelsen. En nyhet från Konsumentverket är ett rättsligt ställningstagande som Konsumentverket publicerade tidigare i oktober. Vi rekommenderar våra medlemmar att ta del av innehållet i ställningstagandet.  

Konsumentverket har tidigare även uppdaterat sin vägledning om prisinformation till att omfatta prisnedsättningsregeln. Denna vägledning uppdateras nu ytterligare en gång med anledning av det nya rättsliga ställningstagandet och vi kommer att återkomma med information om vägledningen när den är på plats.

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]
Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Influencer marketing – ny vägledning från EU, ny tuff dom och skatteregler 

Influencer marketing är ett område högt upp på agendan för EU-kommissionen. Bland annat genomför kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna nu en granskning över hur influencers inom unionen sköter sig på sociala…

Möt årets 100-wattsjury – tävlingen är öppen

Idag presenterar vi juryn för 100-wattaren 2023. Tävlingen är öppen för bidragsinlämning, sista dag att tävla är 25 oktober. 100-wattaren har sedan 1990 belönat kommunikation som gett bevisad effekt.

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…
Fler artiklar