Utbildning inom mediestrategi

För vem?

För dig som är ny ledare eller ny medarbetare på en marknadsavdelning med något eller ett par års erfarenhet inom media och kommunikation. Eller om du fått ett utökat ansvar för mediefrågor eller om du känner ett behov av att uppdatera dig i mediefrågor.

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

Om utbildningen

Programmet tar dig igenom de olika byggstenarna i hur du skapar en mediestrategi utifrån ditt nuvarande affärsläge.

Du får verktygen för att analysera nuläge och sätta tydliga mål som också kopplar till ditt företags varumärke-s och marknadstrategi. Du kommer att få en detaljerad genomgång av de olika komponenterna i en mediestrategi som berör alla medieslag och hur de på bästa sätt kan samverka. Vi tar dig igenom en praktisk och operativ process för medieplanering och hur du bäst synkroniserar de olika medieslagen. Vi går även igenom en välfungerande process för att få dina olika byråer att samverka i positiv anda. Vi avslutar med att noggrant diskutera och studera hur mediekampanjer följs upp och hur vi mäter och tolkar effekt.

Resultat efter utbildningen

En av målsättningen är att du efter avslutat program ska bli en tydligare och bättre kravställare och köpare, inom din egen organisation och i förhållande till dina byråer och de medier som du har direktkontakt med. Du ska på ett konkret sätt kunna utvärdera interna briefer och/eller uppdrag för att säkerställa att all relevant information finns med för att kunna genomföra uppdraget.

Dina målsättningar och din input till strategiarbetet kommer att bli tydligare och det leder till ett bättre resultat. Ditt sätt att argumentera för planer och idéer internt kommer att bli starkare och mer övertygande då du kan hänvisa till analys och fakta. Du kommer att kunna bidra till ditt företags utveckling inom kommunikation på ett nytt sätt.

Utbildningens olika moment

Utbildningen, Mediestrategi och planering för generalister, omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena inom mediestrategi, planering, utvärdering och effektivisering av arbetsprocessen med mediebyrån. Resan i programmet omfattar 3 block.

 • 1

  BLOCK 1 – Grunden till mediestrategin, nuläge och målsättning

  Vad hos ditt företag, dina kunder samt i bransch och omvärld är viktiga att förstå och analysera? Du lär dig att kartlägga alla delar för att identifiera svagheter och möjligheter. Du får möjlighet att arbeta igenom en GAP analys för att förstå vilka mål och aktiviteter som krävs för att du ska kunna lägga en plan som kan förflytta positioner till en ny nivå. Vi går igenom hur du sätter konkreta mål och hur affärsmål, marknadsmål, kommunikationsmål och mediemål kan samverka för att skapa en starkt effekt.

 • 2

  BLOCK 2 – Mediestrategi. Vilka delar ska ingå?

  Hur ska jag tänka? Att bygga varumärke är viktigt men också att visa snabba försäljningsresultat. Att våga välja, och att våga välja bort. Vi går igenom hur du kan identifiera och prioritera i din målgrupp samt hur du bör resonera gällande nya målgrupper. Hur påverkar kontaktpunkter i kundresan din mediemix. Vi diskuterar balansen mellan räckvidd och personalisering samt hur frekvens bör optimeras. Vi resonerar också om hur långsiktiga och kortsiktiga mål påverkar budgetfördelning över tid.

 • 3

  BLOCK 3 – Hur optimerar du arbetsprocessen med din mediebyrå?

  Vi går igenom hur en tydlig uppdragsbeskrivning till mediebyrån ska se ut. Du får också arbeta igenom en detaljerad process för hur du på ett effektivt och optimalt sätt kan samarbeta med din mediebyrå, både inhouse men också med övriga byråpartners. Du lär dig att konstruktivt ställa krav på din mediebyrå samt viktiga parametrar som du kan utvärdera samarbetet på.

Detta får du med dig:

Presentationsbilder inklusive medföljande förklarande texter. Länkar till filmer, och till bra exempel för inspiration.

Kursansvarig

Christina Wihlner Lentell

Christina Wihlner Lentell, har med sina 25 års erfarenhet i kommunikationsbranschen skaffat en gedigen kompetens inom media, reklam, sponsring, eventmarketing och market intelligence. Då hon verkat både inom mediebolag, kundföretag samt media och reklambyrå i olika ledande roller så har Christina lärt sig att identifiera affärsbehov, insikter och processer utifrån olika perspektiv. Hon har framgångsrikt drivit pitcher, upphandlingar och kundutveckling för flertalet av Sveriges största annonsörer och varit delaktig i advisory boards som arbetat för ett integrerat samarbete mellan byråer inom olika discipliner. Christina var en av de första konsulterna i Sverige som introducerade ekonometrisk modellering och digital performance marketing i sina kundsamarbeten. Hon har engagerats av Global Intelligence Alliance som programledare för internationella publika konferenser i London och Amsterdam samt varit med och drivit internationella benchmarkforum som berört utvecklingsområden inom bla IoT och AI.