Utbildning inom marknadsföring

För vem?

För dig som planerat och genomfört marknadskommunikation och vill finslipa ditt strategiska tänk och verktyg. I detta program går vi igenom vikten av en resultatfokuserad marknadskommunikationsplan och hur vi ska göra avvägningar mellan strategisk och taktisk kommunikation.

Du får en djupare förståelse för hur kunder påverkas av kommunikation samt hur detta omsätts i praktiskt arbete. Utbildningen fungerar bra både för B2C och B2B.

Du får även jobba konkret med er marknadskommunikationsplan och diskutera denna med kursledare Erik Modig och få feedback från gruppen.

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

 

Om utbildningen

Varför behöver man gå det här programmet?

Allt handlar om att få ut så mycket effekt som möjligt. Idag är det en utmaning att inte fastna helt i det taktiska med konverteringsfokus. I detta program lyfter vi blicken och ser hur vi kan resonera kring vår balans mellan kommunikation som ska driva försäljning på kort och lång sikt. Vi går igenom vad resultat från Binet & Fields om fördelning på 60/40% betyder och om det verkligen gäller för dig. När ska ni överinvestera i säljdrivande eller varumärkesbyggande.

Vi går även in på balansen mellan always on och tillfälliga kampanjer och hur man ska planera för att lyckas bygga effekten av er marknadskommuniktion både när det kommer till impact samt stadig ökning av er basförsäljning.

Vi går även in på vilka olika strategiska delar ni behöver ha på plats i form av varumärkesstrategi och kommunikationskoncept för att kunna hålla fokus och få ut så mycket som möjligt av er kommunikation.

Vi går även in på myter och sanningar om kommunikation som idag råder. Vi tar död på myten att man bara ska visa loggan sist samtidigt som vi gräver djupare i sanningen om vad som krävs av vår kommunikation om vi ska förmedla vårt värde på 2-3 sekunder.

Allt för att skapa mer bang for the buck helt enkelt!

Resultat efter utbildningen

Vad ger programmet för självutveckling?

Du kommer att känna dig ännu bättre rustad för att fatta beslut och argumentera kring följande utmaningar:

– hur utvärdera och felsöka er existerande kommunikation

– skapa konkret åtgärdsplan för att öka effekt av era kommande investeringar

– hur balansera mellan kort och lång sikt

– hur synka ihop datadrivet, värderings/syftesdrivet så att det skapar synergier

– verktyg för att bedöma mediabudget

Du får kompetens att diskutera alla olika mätpunkter ni har idag och redovisa vilka som är viktiga och vad ni kan göra för att påverka dem.

Utbildningens olika moment

Varje av de tre blocken är uppbyggt av fem delar: - Introduktionsfilmer som går igenom ett område - Övningsmaterial för detta område tillsammans med en nulägesanalys - Eget arbete och reflektion - Workshop där vi i hela gruppen gör ytterligare övningar och diskuterar - Diskussion och feedback mellan kursdeltagare

 • 1

  BLOCK 1 – Kommunikationspsykologi

  Här går vi in på hur människor påverkas av kommunikation och mer specifikt hur de påverkas av er kommunikation. Vi diskuterar grunderna i kommunikationspsykologi och hur ni kan hålla i en diskussion kring effekt och möjlig påverkan. Ni får tydliga checklistor för hur ni ska utvärdera kampanjer utifrån en rad olika parametrar:

  – mediers kvantitativa egenskaper

  – medier kvalitativa egenskaper

  – kommunikationens kvalitet

  – målgruppens mottaglighet

  – målsättning

 • 2

  BLOCK 2 – Kommunikationplanen

  Här går vi igenom hur man på bästa sätt sätter upp en kommunikationsplan samt vad som avgör om den kommer att leda till resultat eller ej. Vi går in på vikten av målsättning, utvärdering och vad som måste finnas på plats innan det går till en byrå.

  Vi går även igenom olika typer av kanaler och kommunikation. Vi går igenom grunderna inom performance marketing. Vi kopplar även detta till CRM och marketing automation.

 • 3

  BLOCK 3 – Utvärdering & förbättring av insatser

  Det sista blocket är en övning kring att utvärdera och komma med förbättringsförslag på existerande insatser. Effekt skapas av repetition, både mot kund men även av att bygga upp ett konstant lärande inom er organisation. Här får du verktygen för att strukturerat utvärdera kommunikation och vi tränar på vår förmåga att analysera på stående fot. Detta blir en nyckelkompetens som du alltid kommer ha fantastisk nytta av.

Detta får du med dig:

Du lämnar utbildningen med:

– ökad kompetens och kunskap

– skapad eller uppdaterad marknadskommunikationsplan/strategi

– mall för slides kring presentation och argumentation kring hur ni ska sätta mål och utvärdera kommunikation

– boken Bang for the buck av Erik Modig

Kursansvarig

Erik Modig

Erik Modig är forskare, författare och föreläsare samt rådgivare åt flertalet företag. Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Hans senaste bok Bang for the Buck vann priset årets marknadsföringsbok. Han är forskare vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hur vår kunskap om kundpsykologi kan öka effektiviteten av företags marknadsföringsstrategi samt marknadsaktiviteter.