Utbildning inom Generativ AI

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med marknadsföring och står inför utmaningen i hur du kan implementera AI-verktyg för att både höja den kreativa nivån och effektiviteten av arbetet ni lägger ner på er marknadsavdelning.

Det är rätt utbildning att gå för dig som:

 • Har i uppgift att öka användandet av AI i din organisation
 • Testat på AI verktyg men vill få djupare insikt om hur de fungerar
 • Letar systematiskt arbetssätt för att förbättra resultatet av användandet av AI verktyg
 • Få klarhet i vilka frågeställningar en organisation behöver ta sig an för att kunna arbeta med AI, både strategiska, etiska och praktiska.

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

Om utbildningen

Utbildningen går igenom

 • Generativ AIs framväxt – Dåtid, nutid och framtid
 • Organisatoriska utmaningar vid implementering av AI i arbetsprocesser
 • Hur du tar fram en policy vid användning av data från din organisation
 • Viktigt att tänka på vid strategiska marknadsfrågor
 • Praktisk användning av AI verktyg verktyg för skapande, distribution och analys

Resultat efter utbildningen

Vad ger programmet för självutveckling?

När du har gått den här utbildningen kommer du vara trygg med insikten om vad du behöver göra för att börja implementera AI i din marknadsorganisation. Du kommer kunna navigera bland de verktyg som finns att tillgå, både idag och imorgon, samt skapa processer för att systematiskt arbeta med generativa AI verktyg.

Utbildningens olika moment

 • 1

  BLOCK 1 – Gör organisationen AI redo

  Det första blocket i denna utbildning ger dig grundförståelsen för hur generativ AI fungerar. Vi går igenom vilka utmaningar en organisation behöver ta sig an för att börja jobba effektivt med AI och hur vi på ett strategiskt sätt kan dra nytta av verktygen. Målet med block 1 är att se bortom de verktyg och funktioner som finns idag för att se hur vi kan använda AI även på lång sikt!

  • Introduktion – Varför just nu? – Bakgrund och vad som hänt under hösten inom utvecklingen av AI
  • Så fungerar generativ AI – Ekosystemet, utvärdera AI-verktyg
  • Ansvarsfull användning av AI – Ta fram policys, använda data och användarrätt
  • Research, strategi och analys – Vi övar på att använda Chat GPT och Bard (Google) som bollplank samt diskuterar andra AI verktyg som kan hjälpa vid analys
 • 2

  BLOCK 2 – Praktisk implementation av AI-verktyg

  Under block två kommer vi att använda AI-verktygen i praktiken! Både när det kommer till att skapa med hjälp av AI men även hur du kan förbättra ditt insiktsarbete med hjälp av AI och automatiserade processer.

  • Processer för att arbeta med AI – Skapa rutiner för att arbeta systematiskt med AI-verktyg
  • AI för skapande – Skriva och om formatera texter, generera och redigera bilder, skapa film
  • Optimera med AI – Ta hjälp av AI för distribution av innehåll och hitta optimeringsmöjligheter
  • Uppgift – att förbereda och skriva en kampanjupphandlings brief

Detta får du med dig:

Du lämnar utbildningen med:

God förståelse för uppbyggnaden av AI-verktyg

Insikt om hur du skapar arbetsprocesser där AI är en självklar del

Metoder för att systematiskt arbeta med AI verktyg för att få det mesta ut av dem

Viktiga insikter att ta med hem och sprida vidare i din organisation

Kursansvarig

Fredrik Holmén

Entreprenör och partner på ARC

Fredrik verkar i överlappet mellan tillväxt och teknik. Han skapat flera verktyg för att effektivisera digital marknadsföring som Funnel.io (marknadsdataaggregering), Feedeo (produktdrivna sökannonser) och Bloodline (lead generering). Med sin förståelse och erfarenhet inom affärsutveckling och mjukvaruutveckling, leder Fredrik framgångsrikt ARC:s agenda inom AI. Som en inspirerande talare och skicklig problemlösare, är Fredrik känd för att engagera och motivera sin publik med praktiska exempel.

Anmälan – fyll i formuläret nedan