För vem?

Ett program som vänder sig till dig som vill orientera dig i hur digital marknadsföring fungerar och hur du tar in det i hela marknadsföringsmixen.

För dig som befinner dig i en verksamhet med allt mer digital marknadsföring som vill skapa en bredare helhetsförståelse

För dig som är expert inom en del av det digitala landskapet och som vill bredda din helhetsförståelse för alla de olika digitala möjligheter som finns.

För dig som jobbar i en verksamhet som står inför ökad digitalisering av försäljningskanaler och där digital marknadsföring därmed kommer att öka i vikt.

För dig som idag inte arbetar med digitala kanaler men som vill orientera dig inför framtiden

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem än? Läs om medlemskapet här.

 

Om Programmet

Idag står digital marknadsföring för mer och mer av företags marknadsföringsinvesteringar. Utvecklingen går snabbt inom många olika områden och det blir viktigt att hela organisationen förstår hur olika delar hänger samman. Detta program syftar till att ge en helhetsförståelse för det digitala ekosystemet för att känna ökat självförtroende och lugn i att man hänger med i hur digital marknadsföring utvecklas.

Programmet går in på flera olika beståndsdelarna inom digital marknadsföring. Vi går igenom olika kanaler och verktyg för digital marknadskommunikation och hur dessa kopplas till den digitala kundresan, e-handel samt en allt mer digital säljprocess. Vi tittar även på hur mätbarhet förändrar sättet att planera marknadsföring samt de konsekvenser det får.

Resultat efter Programmet

Du som deltagare får en orientering inom digital marknadsföring så att du känner att du har en helhetsförståelse för området och kan orientera dig i hur olika kanaler fungerar tillsammans.

Du får även ökad kompetens att analysera och diskutera viktiga ställningstagande ni som belog behöver göra inom er digitala strategi. Dessa innebär bland annat:

– vilka mättal är viktiga och vilka kan vi strunta i

– hur balanserar vi satsningar på kort och lång sikt

– hur brett vs. smalt ska ni gå i er digitala styrning

Programmets olika moment

Varje av de tre blocken är uppbyggt av fem delar: - Introduktionsfilmer som går igenom ett område - Övningsmaterial för detta område tillsammans med en nulägesanalys - Eget arbete och reflektion - Workshop där vi i hela gruppen gör ytterligare övningar och diskuterar - Diskussion och feedback mellan kursdeltagare

 • 1

  BLOCK 1 – Det digitala ekosystemet

  Här går vi igenom de olika typerna av kanaler som ingår i en digital strategi. Vi går igenom de övergripande strukturerna för:

  – Hemsida, email och andra egna kanaler

  – E-handel och andra egna säljkanaler

  – Förtjänade kanaler

  – Köpta kanaler

  Inom dessa går vi igenom hur olika kanaler gör olika jobb och hur vi bygger ett digitalt ekosystem som hänger ihop och bidrar till vår tillväxt.

 • 2

  Block 2 – Growth funnel - för ökad effekt

  I andra modulen går vi igenom varför growth marketing, som är nära sammankopplat till digital marknadsföring, har blivit så populärt och hur man implementerar ett growth mindset i organisationen. Vi arbetar med att definiera och analysera bolags growth funnels för att kunna se var resurser bäst läggs för ökad effekt.

  Vi går även in på vilka mättal som är av störst vikt och hur man ska resonera kring att ställa olika mättal mot varandra och vad som ska prioriteras av mätningar.

 • 3

  Block 3 – Optimering av kanaler

  Vi avslutar med att gå igenom de olika förutsättningarna för att optimera effekten i olika kanaler. Här går vi in på vad som krävs för att lyckas med en digital strategi, både för enskilda kanaler och kampanjer och som helhet. Vi går in på hur kommunikationspsykologin ser ut när det kommer till de mest populära digitala formaten (email, hemsida, sociala medier) och hur du kan utvärdera och förbättra er nuvarande digitala marknadsföring.

Detta får du med dig:

Du lämnar utbildningen med:

– ökad kompetens och kunskap

– mall för slides kring presentation och argumentation kring hur ni ska sätta mål och utvärdera digital marknadsföring

– boken Bang for the buck av Erik Modig

Kursansvarig

Erik Modig

Erik Modig är forskare, författare och föreläsare samt rådgivare åt flertalet företag. Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Hans senaste bok Bang for the Buck vann priset årets marknadsföringsbok. Han är forskare vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hur vår kunskap om kundpsykologi kan öka effektiviteten av företags marknadsföringsstrategi samt marknadsaktiviteter.

Anmälan – fyll i formuläret nedan

Kursdeltagare

Välj starttillfälle

Starttillfälle(Obligatoriskt)

Fakturauppgifter

Hur fick du information om programmet?(Obligatoriskt)

Vi är medlemmar i Sveriges Annonsörer(Obligatoriskt)
Jag har tagit del av villkoren för Program(Obligatoriskt)
Läs villkoren för Program här: Allmänna villkor