Utbildning inom B2B-marknadsföring

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för marknadsföring och försäljning i ett B2B-företag, till exempel du som:

 • Är marknadschef eller projektledare och vill få en samlad bild av verktyg och arbetsmetoder inom den nya B2B-marknadsföringen
 • Har jobbat med B2B-marknadsföring ett tag och vill uppdatera dina kunskaper med den senaste utvecklingen på området
 • Har jobbat framförallt med konsumentmarknadsföring och vill få ett helhetsperspektiv på hur B2B-marknadsföring fungerar

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

Om utbildningen

Förutsättningarna för hur B2B-företag gör affärer har förändrats snabbt. De flesta köp börjar på nätet och beslutsfattare gör allt mer av sin köpresa på egen hand i digitala kanaler. Det betyder att din marknadsföring också måste förändras.

De här tre utbildningstillfällena ger dig fördjupad kunskap i hur du tar fram en kommunikationsstrategi och marknadsplan, använder tydliga budskap, arbetar med kundinsikt, inbound marketing och content marketing efter en tydlig process.

Resultat efter utbildningen

Målet med programmet är att du under tre halvdagar ska få den kunskap och de verktyg du behöver för att ta fram en konkret plan för ditt fortsatta marknadsföringsarbete med fokus på digitala kanaler, inbound marketing och samarbetet mellan marknadsföring och försäljning.

Utbildningens olika moment

Utbildningen omfattar en lärande resa som integrerar olika områden. Resan i programmet omfattar 3 block:

 • 1

  BLOCK  1 –  Den nya B2B-marknadsföringen börjar i kundinsikt 

  • B2B-marknadsföring 2022
  • B2B-försäljning – människor, utmaningar och affärer​
  • Det förändrade köpbeteendet​
  • Marknadsföring och försäljning, två sidor av samma mynt​Inbound marketing, content marketing, och marketing automation​
  • Från kampanj till kontinuerlig dialog​
  • Förstå dina kunder
  • ​Därför måste du förstå dina kunder både som grupper och som individer​
  • Vad är personas och hur drar du nytta av det i ditt marknadsföringsarbete?​
  • Tre vägar till kundinsikt​
  • Gruppövning: Personas i praktiken​
 • 2

  Block  2  –  Content marketing möter dina kunder på köpresan 

  • Tema och budskap​
  • Köpresor B2B: problem, lösning och erbjudande​
  • Det kommunikativa temat – röda tråden​
  • Från tema till budskapsplattform​
  • Content marketing: Så paketerar du din berättelse​
  • Olika content: från blogg till podd ​
  • Därför ska du paketera om ditt content​
  • Jobba smartare med Content Recycling​
  • ​Det löpande redaktionella arbetet​
  • Så skapar du en redaktionell kalender​
  • Redaktionsrådets roll och arbete​
  • Så rekryterar du rätt personer till ditt redaktionsråd​
 • 3

  Block 3 –  Marknadsföring i digitala kanaler och försäljning i samspel 

  • Aktivera ditt content och omsätt det i affärer​
  • Den hjälpsamma företagswebben​
  • Från nyhetsbrev till inspirationsbrev​
  • Marketing Automation och lead nurturing​
  • Marknad och sälj​
  • Vanliga fallgropar i content och inbound marketing-arbetet​
  • Marknad och sälj mot gemensamma mål​
  • Mätning och uppföljning​
  • Vad är värt att mäta?​
  • Mätpunkter från besökare till kund​
  • Summering av utbildningen och reflektioner​

Detta får du med dig:

Du får med dig kunskap om:

 • Hur du skapar en kommunikationsstrategi och marknadsplan för din B2B-marknadsföring med fokus på inbound och content marketing
 • Hur B2B-marknadsföringen har förändrats till följd av nya köpbeteenden
 • Om samspelet mellan marknadsföring och försäljning; två sidor av samma mynt
 • Hur du går från kampanj till kontinuerlig kunddialog med content marketing
 • Att arbeta med kundinsikt och personas som grund för marknadsföringen
 • Hur du använder teman som den röda tråden för din marknadsföring
 • Om inbound marketing, aktivering i digitala kanaler och marketing automation
 • Hur du mäter och följer upp marknadsföringsarbetet

Kursansvarig

Malin Sjöman

Marknadskonsult och föreläsare

Malin Sjöman har drygt 20 års erfarenhet av marknadsföring, produktledning och affärsutveckling inom business-to-business. Hon har tidigare bland annat varit marknadschef på mobiloperatören 3 och produktledningschef på Ericsson. Idag är hon marknadskonsult på B2B-byrån Crescando och hjälper B2B-företag att bygga relationer, varumärken och affärer. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och uppskattad workshopledare och bloggar löpande om den nya B2B-marknadsföringen.