Utbildning inom marknadsföring

För vem?

Den här utbildningen vänder sig till dig som:

 • Är marknadschef eller kommunikationsansvarig och vill få en djupare förståelse för nyckeltal och metoder för att mäta marknadsföringseffekter
 • Är ansvarig specialist eller projektledare inom marknadsföring och vill utveckla din kompetens om mätning och effekter för att få ett bredare perspektiv och kunna ta ett större ansvar
 • Ansvarar för att mäta era marknadsföringseffekter, t.ex. kampanjmätningar, varumärkestracking eller kundnöjdhet, och vill bli kunna sätta dessa i ett större sammanhang.

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

Om utbildningen

Varför ska du gå det här programmet?

Frågan om marknadsföringens effekter, d.v.s. hur man som marknadsförare visar värdet av den marknadskommunikation man ansvarar för, är den största utmaningen för en marknadsavdelning enligt Sveriges Annonsörers medlemmar. Att förstå hur man bör tänka och prioritera när man ska mäta, följa upp och analysera effekterna av marknadsföringen blir därför en allt viktigare fråga för alla marknadsförare. Programmet hjälper dig skapa bättre förutsättningar för att sätta mål för marknadskommunikationen, utvärdera insatserna och visa nyttan som marknadsföring skapar – och därmed också stöd för att argumentera för marknadsbudgetens storlek och innehåll.

 • Utveckla din verktygslåda inom effektmätning och redovisning så att det blir lättare att prioritera vad som bör mätas, och på vilket sätt, för att utvärdera marknadsföringsinsatserna med relevanta KPI:er.
 • Hjälpa dig att sätta relevanta mål för marknadsföringen och att relatera dessa till verksamhetens övergripande mål och ekonomiska nyckeltal.
 • Ge dig underlag för att skapa ökad förståelse i företaget för hur marknadsföring bidrar till företagets utveckling och lönsammare försäljning, och vilka resurser som behövs för detta.

Resultat efter utbildningen

Programmet kommer att ge dig en grundlig genomgång av både strategiska och taktiska effektfrågor och visa vilka olika nyckeltal och mätningar som bör användas i olika sammanhang.

Utbildningens olika moment

Programmet innehåller en blandning av såväl övergripande marknadsstrategiska prioriteringar som operativa råd, verktyg, metoder och praktisk hantering. Programmet omfattar följande block:
 1. Introduktion till effekt och genomgång av prioriterade nyckeltal 2. Effektmätning i praktiken 3. Effektmått och företagsledningen

 • 1

  Block 1 – Introduktion till effekt och genomgång av prioriterade nyckeltal

  Vad är skillnaden mellan effekt och effektivitet? Vilka olika typer av effektmått finns det och hur ska de användas? Vi går igenom Effektsystemet, Sveriges Annonsörers rekommendation för effektmått med de 36 viktigaste nyckeltalen inom sex olika kategorier: vad de innebär, hur de bör mätas och vilka fallgropar som finns inom olika områden.

 • 2

  Block 2 – Effektmätning i praktiken

  Här gör vi en fördjupning i vilka frågor som styr vilka nyckeltal som är mest relevanta för ditt varumärke och den marknad som ni agerar på. Vilka ytterligare mått finns det, t.ex. för olika kanaler/aktiviteter, och hur förhåller sig dessa till Effektsystemet. Vi kommer också att gå lite mer på djupet i olika typer av kampanj- och aktivitetsmått, hur dessa behöver anpassas för olika kanaler och hur man kan mäta kreativitetens roll i kommunikationen

 • 3

  Block 3 – Effektmått och företagsledningen

  Hur kan vi som marknadsförare göra det lättare att få förståelse från företagsledningen för hur marknadsföringen bidrar till utvecklingen och lönsamheten? I den sista modulen går vi igenom utmaningarna och en del sätt att hantera dessa, allt från vilka termer och begrepp vi använder till hur vi sätter effektfrågan i ett ekonomiskt sammanhang och hur vi kan använda detta för att diskutera marknadsföringsbudgeten med ledningsgruppen.

Detta får du med dig:

Programmet kommer att ge dig en grundlig genomgång av både strategiska och taktiska effektfrågor och visa vilka olika nyckeltal och mätningar som bör användas i olika sammanhang.

Efter avslutat program kommer du att ha fördjupat dina kunskaper och fått en stor mängd verktyg, modeller, metoder och andra praktiska redskap för att kunna påvisa effekterna av marknadskommunikationen genom att
• Känna till de rekommenderade effektmåtten inom de sex olika kategorierna av nyckeltal.
• Prioritera relevanta nyckeltal/KPI:er för olika faser av marknadsföring och kommunikation och hur dessa bör mätas.
• Förstå utmaningarna med många effektmått och vilka lösningar som finns för att hantera dessa.
• Skapa bättre förutsättningar för marknadsfunktionen att få ledningens öra genom att sätta marknadsföring i ett affärssammanhang och tala ledningens språk

Under programmet får du, förutom de presentationer som används under respektive modul, även ett stort antal konkreta metoder, modeller och verktyg, samt även en del kompletterande dokumentation med case stories, rapporter o.likn.

Kursansvarig

Mats Rönne

Mats Rönne – senior rådgivare inom marknadsföring och kommunikation. Mats är Sveriges Annonsörers effektexpert och har över 30 års erfarenhet i branschen, bl.a. som global varumärkeschef på både Ericsson och Electrolux, marknadschef på Skanskas bostadsenhet och den digitala lästjänsten Readly och som medgrundare av 100-wattaren.