Remissvar

Sveriges Annonsörers medlemmar kan vara bolag, föreningar eller myndigheter. Men de har alla gemensamt att de är köpare av reklam och marknadskommunikation. Det skapar en särställning som gör vår intresseorganisation unik i vår möjlighet att påverka, då vi alltid står på annonsörernas sida. Och även om vi har goda samarbeten med andra intresseorganisationer sätter vi alltid annonsörerna främst. Det återspeglar sig naturligtvis i våra remissvar till regeringskansliet och Konsumentverket m.fl. där vi gör våra analyser och bedömningar utifrån annonsörernas perspektiv.
Fler Remissvar

Yttrande över betänkandet Från analog till digital marksänd radio- en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över betänkandet Från analog till digital marksänd radio- en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

EU-kommissionens grönbok om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

EU-kommissionens grönbok om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

Yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

Yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

EU-kommissionens grönbok för en helt konvergerad audiovisuell värld

EU-kommissionens grönbok för en helt konvergerad audiovisuell värld

Yttrande över betänkandet Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

Yttrande över betänkandet Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor (SOU 2012:59 )

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor (SOU 2012:59 )

Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

KOM 2012:11 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (slutlig)

KOM 2012:11 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (slutlig)

Förslag gemensam europeisk köplag

Förslag gemensam europeisk köplag

Ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40)

Ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40)

Driftsstöd till dagspressen (DS 2009:68)

Driftsstöd till dagspressen (DS 2009:68)

En ny Alkohollag (SOU 2009:22)

En ny Alkohollag (SOU 2009:22)

Ny radio- och tv-lag (SOU 2008:116)

Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (SOU 2007:113)