Corona-pandemin påverkar oss alla. Den ställer många frågor och skapar behov av akuta åtgärder som kan få stor påverkan. Samtidigt vet vi att marknadsföring behöver finnas även under kris, men mer fokuserat på långsiktigt varumärkesbyggande.

Relaterade artiklar

Kommer det nya EU-förslaget om miljöpåståenden att leda till ”green hush”?

Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden. Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre…

Sustainable Marketing 2030 Report

Ny rapport Sustainable Marketing 2030 i tre versioner en global, en nordisk och en svensk. The report identifies a greater ambition to transform with 90% of marketers agreeing that sustainability agendas must be more…

Nu är över 1 000 personer Effektcertifierade!

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” - en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring. I mitten av oktober samma år kördes den första Effektcertifieringen. Trycket är stort –…

Sveriges Annonsörers Verksamhetsberättelse 2020

2020 – året då vi ställde om dubbelt upp. I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter…
Fler artiklar