MarknadsAvdelningen ’23

roller | organisation | ansvar

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget och det finns potential för att förbättra effektiviteten. Det och flera andra förbättringsområden visar Sveriges Annonsörer och Kaperos rapport MarknadsAvdelningen ´23 som har undersökt marknadsavdelningarnas roll och ansvar i företagen idag. Undersökningen inkluderar både B2B – och B2C-bolag med en omsättning på mer än 500 miljoner kronor och de som deltagit i undersökningen innefattar marknadschefer, VDar och säljchefer, samt projektledare från reklam- och mediebyråer.   

Rapporten visar att marknadsavdelningens aktiviteter ökar och många jobbar väldigt mycket, men endast fyra procent av marknadscheferna upplever att de arbetar effektivt. Några områden sticker ut:  

Resurser och processer 

  • Marknadsavdelningarna är organiserade i silos utifrån kanaler med många specilistroller med egna KPI:er men utmaningen är att få till kopplingen mot de övergripande målen och affärs- och marknadsföringsstrategierna.  
  • Vi har mer data än någonsin, men var tredje marknadschef upplever att det är svårt att få något konkret värde av det. Och närmare 40% av VD:ar och affärschefer ser svårigheter att få ut värdet av datan.  
  • Marknadsavdelningen har för många stakeholders som man behöver förankra med under arbetets gång, det tycker både marknadschefer och byråerna.  

Samarbeten 

  • Hälften av marknadscheferna upplever att relationen till säljavdelningen måste bli bättre. Fräst vad gäller gemensam målsättning, prioritering och planering.  
  • Marknadschefer och byråerna ser ett stort behov av att förbättra samarbetet. Drygt åtta av tio byråer upplever att marknadsavdelningens briefer är för dåliga och var fjärde byrå upplever att marknadsstrategin inte håller måttet. 

Affärsvärde 

  • Det finns en tydlig önskan från VD, affärschefer och byråer att marknadsavdelningen blir mer affärsorienterade. Internt på marknadsavdelningen finns en tydlig önskan om att bli bättre på att tillämpa data och skapa tydliga insikter.  
  • Rapporten visar att marknadsavdelningens främsta uppgift är att bygga varumärkeskänndom, men även att driva och stötta försäljningen. Trots det visar rapporten att marknadsteamet ofta arbetar med för många KPI:er som inte alltid går i linje med affärsområde och strategi.  

Ladda ner rapporten och läs mer om hur marknadsavdelningens roll och ansvar ser ut idag och vad vi ser är viktiga förbättringsområden för framtidens marknadsavdelning.

Relaterade artiklar

Podd: Sveriges Marknadschefer

Djupdykande samtal med inspirerande marknadschefer. I podden Sveriges Marknadschefer träffar och intervjuar Martin Matiesen och Sandra Modée inbjudna marknadschefer.

CommToAct – Hur kan kommunikation skapa beteendeförändringar för en hållbar framtid?

CommToAct var på plats i Almedalen och pratade om hur kommunikation kan skapa beteendeförändringar för en hållbar framtid. Avslutade seminariet med caset "Hur fula gräsmattor skapade hållbar handling" med Differ och Region Gotland.

Podd: Vi hörs! Marknadsinsikter ”Smula inte sönder budgeten”

Tillsammans med Bauer Media bjuder vi på intressanta marknadsinsikter som publiceras en gång per kvartal. I detta avsnitt möter vi Robert af Klintberg Ryberg på Kapero.

Färsk rapport: The Acceleration of Principal Media

I detta webinar får du höra mer om den färska rapport - The Acceleration of Principal Media - som vår motsvarighet i USA, ANA (Association of National Advertisers) har tagit fram.
Fler artiklar