Annonsörers varumärken, produkter och tjänster kan utan deras vetskap hamna på olagliga sajter. Köp av annonsutrymme sker oftast via en mediebyrå, eller in-house av annonsören. Illegala sajter tjänar pengar på att annonsörer placerar sina annonser på deras sajter och det finns ett värde för dem att ha seriösa annonsörers varumärken på sina sajter då det till en viss del legitimerar sajterna. Sveriges Annonsörer är måna om att medlemmarna följer gällande rätt samt marknadsetiska regler, dessutom vill ingen annonsör exponera sitt varumärke i olämplig kontext eller finansiera illegala sajter.

Rekommendationerna är framtagna av Sveriges Annonsörer i samråd med Rättighetsalliansen, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. 

Följande sju punkter är tänkta att tjäna som stöd for att undvika ofrivillig annonsering och varumärkesexponering på illegala sajter oavsett om ni köper ert annonsutrymme via mediebyrå eller in-house:

  1. Om ni som annonsör har ett samarbete med en Mediebyrå, tänk då på att dennes främsta uppgift är att med iakttagande av god etik och moral alltid tillvarata sina uppdragsgivares intressen (se Rekommendationen för samarbete mellan annonsörer och mediebyråer). 
  2. Köp inte annonser via så kallad bulkförsäljning. En mediebyrås köp av annonsutrymme ska alltid ske på en enskild annonsörs uppdrag och inte upphandlas av byrån i större mängd för att få rabatter som tillfaller mediebyrån. 
  3. Om er mediebyrå köper annonser via programmatisk handel är det viktigt att ni som annonsör för en dialog med och ger mediebyrån tydliga instruktioner om att ni inte vill förekomma på sajter som trots ett bra pris inte är lämpliga och inte får budas på̊. Med programmatisk annonshandel inhandlas annonsplaceringar på̊ ett automatiserat, budbaserat sätt. Här är det viktigt att ha tydliga rutiner med exkluderings- samt inkluderingslistor. 
  4. När mediebyrån köper utrymme kan det hända att en icke önskvärd sajts annonsutrymme passar enligt vissa premisser som till exempel målgrupp eller tidigare besökta sajter. Det är viktigt att man är uppmärksam på̊ så kallade display-nätverk, det vill säga ett paket med flera annonssajter där olagliga sajter kan finnas med. Ha en dialog mer er mediebyrå och se till att denne har bra rutiner för att stävja detta med lämpliga verktyg och kontinuerlig rapportering att man har filtrerat bort olämpliga annonsplaceringar.
  5. Nöj dig aldrig med att bara ange målgrupp och kostnad, utan ställ även tydliga krav i ditt avtal om i vilka sammanhang dina annonser och ditt varumärke får förekomma och var de inte får förekomma. Försäkra dig också om att mediebyrån har tydliga exkluderings- och inkluderingslistor och rutiner så att ditt varumärke placeras i lämplig kontext.
  6. Reglera mediebyråns åtagande i avtal genom exempelvis en formulering om att ingen placering får ske på̊ sajter/annonsplatser som inte agerar i enlighet med gällande lag och rätt. 
  7. Om du upptäcker din annons eller ditt varumärke på en olämplig sajt/ applikation påtala detta omgående till ansvarig utgivare för sajten/ applikationen. Om ingen ansvarig går att nå kontakta tjänsteleverantören/hostingföretaget och påtala att det är fråga om ett varumärkesintrång och/eller upphovsrättsintrång. Vissa större sajter tillhandahåller formulär där intrång kan rapporteras. Om du upptäcker ett intrång i en applikation via tredje part kontakta utvecklaren/ansvarig för applikationen.

Varningslistan för illegala sajter 

Rättighetsalliansen har tagit fram en lista över illegala sajter där annonsering inte bör förekomma. Listan uppdateras kontinuerligt och finns att ta del av här

För mer information om varningslistan  
Sara Lindbäck på Rättighetsalliansen, [email protected]   

Har du som annonsör och medlem i Sveriges Annonsörer ytterligare frågor?  

Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer
[email protected]  

Ulrika Wendt, jurist Sveriges Annonsörer
[email protected]  

Jakob Rönnerbäck, jurist Sveriges Annonsörer
[email protected]

Relaterade artiklar

Rekommendation avseende marknadsföring av alkoholdrycker, alkoholhaltiga lättdrycker och indirekt alkoholreklam

Rekommendationen avseende marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker ska ge vägledning för marknadsföring av alkoholdrycker utifrån de krav som ställs på marknadsföring av dessa.

Rekommendation för samarbete mellan annonsör och mediebyrå

Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer har uppdaterat sina rekommendationer för samarbete mellan annonsör och mediebyrå, även kallat samsynsdokumentet.

Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå (oavsett disciplin)

Rekommendationerna syftar till att hjälpa er som uppdragsgivare att skapa bättre förutsättningar för att hitta den partner/byrå som passar er bäst och som kan tillgodose de kommunikationsbehov ni har definierat.

Branschrekommendationer & Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå samt offertmall

Det nya branschavtalet - "Branschrekommendationer & Allmänna villkor" - är paketerat tillsammans med en medföljande offertmall, enkelt och klart att använda.
Fler artiklar