Vi på Sveriges Annonsörer arbetar hårt för att du som medlem ska få bättre effekt av dina marknadsinvesteringar, och kunna verka tryggt i det nya, snabbföränderliga marknadsföringslandskapet. Vi gör det genom att påverka beslutsfattare, skapa opinion och driva på utvecklingen i frågor som har avgörande betydelse för dig som marknadsförare – och för hela vår bransch. Vi gör det också genom att tillhandahålla kunskap och verktyg som hjälper dig att navigera och bli framgångsrik i ditt arbete.

Genom ”Effektinitiativet”

… har vi under 2020 genomfört en rad opinionsbildande insatser för att få effektfrågan högre upp på agendan. Under 2021 kommer vi att fortsätta vårt arbete med oförminskad kraft och energi!

Under 2021 lanserar vi bland annat:

– En ny gemensam standard för att mäta
– Guider och verktyg som stöd
– En ny rapport med insikter om företagsledningars och styrelsers syn på effektfrågan
– Ett nytt utbildningsprogram i marknadsföringseffekt

I ”Cross Media Measurement”

… arbetar vi med att skapa en ny standard för medieköp. Här kommer vi bland annat att lansera:

– En gemensam definition och standard för medieköp tvärs över alla mediekanaler
– Ett nytt utbildningsprogram för medieköp
– En ny kvalificeringsmodell för medier
– En process för att skapa tydliga mätvalutor, standarder och förvaltning av data

Vi startar upp branschinitiativet ”Transparens, etik och ansvar”

… för att rikta ljuset mot några av de svåraste – och viktigaste – frågor inom marknadsföring just nu. Här kommer vi bland annat att jobba med:

– Riktlinjer för transparens i medieköp
– Riktlinjer för etisk hantering av data
– Etisk och inkluderande marknadsföring
– Ansvarspolicy och standarder för innehåll

Dessutom …

Utöver det som sker inom ramen för våra tre branschinitiativ kommer vi att fortsätta att stötta våra medlemmar med värdefull expertis och kunskap, däribland vår uppskattade marknadsjuridiska rådgivning som ingår fritt i medlemskapet. Vi kommer dessutom att utöka vår satsning på kompetensutveckling och erbjuda helt nya utbildningar inom marknadsföringsområdet samt ännu fler seminarier, guider, webinarier och nätverksträffar.

Axplock av våra medlemmar