WFA Webinar: How transcreation can give a local edge to global messages

Som medlem i Sveriges Annonsörer bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers).
Obs! Webinars från WFA är alltid på engelska.

Description:

Global brand reputation and local compliance are at the heart of most international organisations’ agendas. However, varying priorities among internal stakeholders (central brand teams to global procurement and in-market marcomms teams), can set the stage for a conflict of interest that could potentially do more harm than good. To add to this, global brands are constantly looking for ways to optimise content production globally (cost efficiency, consistency, lack of local resources) while remaining relevant and effective locally.

This webinar will:
• Explore transcreation & the need for cross-cultural adaptation and localisation
• Assess how global transcreation can ensure long-term efficiencies while addressing their local audiences in a way they truly understand.
• Also touch base on the hidden costs of mainstream translation and the impact it can have on brand reputation, local stakeholder management and ineffective resource allocation.

When:

10am CET, May 14

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

Anmäl dig här

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event