WFA Webinar: Data safety and risk, benchmarking approaches across the industry

Som medlem i Sveriges Annonsörer bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers).
Obs! Webinars från WFA är alltid på engelska.

Description:

Trackers on websites and apps are seen by many marketers as an essential tool to deliver relevant content and advertising.

But some trackers carry more risk than others when it comes to data safety. In this webinar, Magid Souhami, International President, Global Data Bank will share analysis and best practice using a ’data safety index’ which will help WFA members benchmark their approach to data safety and analyse risk on their digital platforms.

When:

10am CET, May 5

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

Anmäl dig här

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event