WFA Webinar: Client-agency performance evaluations: the agency view

Som medlem i Sveriges Annonsörer bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers).
Obs! Webinars från WFA är alltid på engelska.

Description:

While a lot has been written about agency evaluations from the client’s perspective, there has been little coverage of the agency’s side and their perspective. WFA and Decideware have reached out to 36 agencies who generously shared their experience in relation to client-agency performance evaluation programs.

In this webinar, Steven Wales, Chief Revenue Officer of Decideware will share the headline findings, and answer questions that attendees may have.

Presentation to include:

  • Current perceptions of agencies about client-agency evaluation programs
  • KPIs that agencies value the most, and those that they value the least
  • 10 recommendations for successful client-agency performance evaluations.

When:

3.00pm CET, May 20

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

Anmäl digr

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event