WFA Webinar: Better sponsorship outcomes through better category management

Som medlem i Sveriges Annonsörer bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers).
Obs! Webinars från WFA är alltid på engelska.

Description:

Sponsorship delivers a powerful way for brands to connect with consumers through passion points (arts, sports, culture, cause, music) in ways that create emotional resonance and imagery transfer.

For most brands, sponsorship represents the second largest marcom investment by spend (media being first). Sponsorship often accounts for between 10% and as much as 30% of the total marcom budget. In many organizations, the sponsorship spend is largely uncontrolled and lacks process.

Led by Ian Malcolm, President and CEO at Lumency, this webinar will focus on process and tools for better sponsorship investment management, highlighting governance, evaluation and measurement. The approach enables Procurement, Marketers and stakeholders across the organization to work together to build value, optimize investments and deliver better return on investment.

Content will include:
• How to manage a dynamic sponsorship portfolio consistently and how to ensure each asset (sponsored property) is effectively evaluated when renewing or acquiring
• Measure the impact of sponsorship on measurable brand and commercial objectives effectively and efficiently
• Illustrative case studies that show the approach in action

When:

10am CET, April 16

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

 

Anmäl dig här

 

 

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

Från fragmentering till konsolidering

Så säkerställer du full effekt i lågkonjuktur! Välkommen till ett lärorikt frukostseminarium tillsammans med ECI, Kapero och Nepa. Tillsammans har de en unik insyn i den moderna marknadsavdelningens utmaningar och kommer att dela…

Affärsdrivande marknadsföring med content marketing

Inspiration och mer information om hur processer och verktyg hjälper dig att jobba effektivt, och hur content stöttar hela kundresan. Detta webinar är i samarbete med B2B-byrån Crescando.
Fler event