Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Description:

As the need for content in multiple formats and lengths only increases, so will the need for smarter thinking around content creation, asset re-use and technology.

The greatest trend of the last 5-10 years has been advertisers taking back control of their assets, through centralised production strategies. The need to produce quality content, at speed, during covid, further highlighted the requirement for more agile, streamlined processes. Advertisers are continuing to examine their operating models, to design the right ecosystem of external partners and in-house resources, with the right mix of skillsets, to meet their business goals.

As this ecosystem becomes more fragmented, and as confirmed in WFA’s latest 2021 WFA Global Content Production report, the biggest challenge faced by advertisers is a lack of coordination between all partners in the process and a lack of strategic vision within their own organisations. This fragmentation further increases duplication and risk of rights violations. Budgets are only going to get tighter in 2022. Factors like inflation and ever-growing lists of deliverables, will put huge pressure on production. There is an even greater need to come up with innovative solutions to deliver quality content at scale.

In this session, Claire Randall will review some of the pro’s and con’s of the many content production models that exist in the industry today, and provide food for thoughts on how to design the right production model for your organisation, and how to measure success.

Presentation to include:

  • Examples of most recurrent production models with pros & cons
  • Food for thought on how to design the right content model (right sourcing for tier 1 content, tier 2…)
  • Measuring success – ROI dashboard

About this webinar:

This webinar is for WFA members and members of WFA national advertiser associations only.

*This webinar is for WFA members and members of WFA national advertiser associations only.

Welcome!

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

Affärsdrivande marknadsföring med content marketing

Inspiration och mer information om hur processer och verktyg hjälper dig att jobba effektivt, och hur content stöttar hela kundresan. Detta webinar är i samarbete med B2B-byrån Crescando.

Vikten av Brand Distinctiveness

I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.
Fler event