I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.

Om dagens webinar

Att bli uppmärksammad, igenkänd och ihågkommen som ett varumärke är skillnaden mellan att generera effekt och spill.

I en värld av brus och överflöd, där utbud är högre än efterfrågan, så har det aldrig varit viktigare att sticka ut. Historiskt har det inneburit att arbeta med differentiering men forskning från Ehrenberg-Bass och Jennifer Romaniuk förespråkar ett annat angreppsätt – Brand Distinctiveness. Hur att stå ut, att se ut mer som sig själv och mindre som andra varumärken, är kritiskt till att skapa effekt och tillväxt.

Efter att ha arbetat nära med Ehrenberg-Bass och Jennifer Romaniuk så delar Karl Kajbjer, Chief Strategy Officer på Publicis Groupe, sina lärdomar från varför Brand Distinctiveness är viktigt samt hur man mäter och sätter en långsiktig strategi för företagets varumärke.

Välkommen!

Det här får du veta mer om

  • Vad är Brand Distinctiveness och varför är det viktigt?
  • Hur mäter man och sätter en långsiktig strategi för sitt varumärke?

Detta webinar är digitalt via Zoom torsdag 23/3 kl 09:00-10:00 och är exklusiv och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Detta webinar kommer inte att spelas in.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på i[email protected]

Föreläsare

Karl Kajbjer

Chief Strategy Officer
Publicis Groupe
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

WFA Spotlight: Stronger relationships produce stronger results – the proof

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.
Fler event