Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. I samband med årsmötet får du även höra resultatet av vår och Kaperos undersökning Marknadsorganisationens roll & ansvar. Efter årsmötet avrundar vi med ett gemensamt mingel med något litet att äta & dricka.

Program:

Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd!
Årsmötet är exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer och du har möjlighet att vara med hos oss på Klara Östra Kyrkogata 2B eller delta digitalt. För dig som är med på plats kommer vi efter mötet avsluta med ett gemensamt mingel där blir det något litet att äta & dricka.

 • 14:00-14:05 Sveriges Annonsörers ordförande, Michael Grimborg hälsar välkommen!
 • 14:05-14:35 Kaj Johansson och Emilia Sjögren Larsson på Kapero presenterar resultatet av undersökningen Marknadsorganisationens roll & ansvar
 • 14:35-15:15 Hanna Riberdahl, Peter Mackhé och Karin Grohman på Sveriges Annonsörer presenterar nuläget i våra branschinitiativ
 • 15:15-15:20 Michael Grimborg (årsmötets ordförande) Agendapunkt 1-5
 • 15:20-15:30 Hanna Riberdahl vd på Sveriges Annonsörer berättar om verksamheten. Agendapunkt 6
 • 15:30-15:50 Agendapunkt 7-14
 • 15:50-16:00 Övriga frågor
 • 16:00 Konstituerande styrelsemöte (endast Sveriges Annonsörers styrelse)
 • 16:00-18:00 Gemensamt mingel

Motion skickas till styrelseordförande Michael Grimborg här senast 13 april 2023.

För att kunna rösta på Årsmötet, måste du vara firmatecknare eller ha fått en fullmakt för det medlemsföretag som du företräder att du har rätt att rösta. Undertecknad fullmakt eller bevis på firmateckningsrätt tar du med dig till mötet. Här hittar du ett exempel på hur en fullmakt kan se ut.

Läs gärna vår Verksamhetsberättelse 2022 här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Agenda årsmötet:

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Fråga om årsmötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelse
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av valnämnd
 15. Övriga frågor

Anmäl dig här

Välj om du är med på plats eller digitalt:

A. Jag kommer vara med på plats hos Sveriges Annonsörer

B. Jag kommer delta digitalt

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.