GARM Nordic (Global Alliance for Responsible Media) - för första gången går annonsörer, intresseorganisationer, medieföretag och representanter från de största digitala plattformarna i Norden samman i en kraftsamling mot skadligt och hatiskt innehåll och tryggare annonsköp på digitala plattformar.

Nyhet! GARM Nordic – branschen går ihop mot skadligt innehåll på digitala plattformar

Bakgrunden till GARM (Global Alliance for Responsible Media) är det växande problemet med skadligt innehåll på digitala plattformar, något som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Med skadligt innehåll menas exempelvis våld, vapen, mobbning, trakasserier, desinformation och nakenhet.

För att motverka utvecklingen startade Sveriges Annonsörers globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers), initiativet GARM 2019. I GARM Nordic samarbetar vi med branschorganisationerna IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer.

Genom ett historiskt samarbete mellan globala annonsörer och de största digitala plattformarna Meta, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitch och Twitter har man utvecklat ett gemensamt universellt ramverk för att styra var deras varumärken exponeras i respektive plattform med en gemensam standard.

Detta förbättrar transparens och trygghet vid annonsköp gällande Brand Safety-frågor på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, då varje plattform hade egna definitioner och ramverk.

Läs mer om GARM Nordic här

Det här får du veta mer om:

  • Kort bakgrund till GARM och GARM Nordic initiativet
  • GARM Nordic ramverk, GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework
  • GARM Nordic ramverk för reklamplacering
  • Talare från WFA, Meta, Google och TikTok

Detta webinar, som är på engelska sker via Zoom och är utan kostnad branschen. Ingen inspelning av detta webinar.

Dag och tid: måndag 14/11 klockan 14:30-15:45.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!

Föreläsare

Rob Rakowitz

Initiative Lead GARM
WFA

Delaney Goodwin

Initiative Manager GARM
WFA

Sarah Sketchley

Brand Safety and Responsibility Lead
Google

Sarah Bakai

Head of Safety & Integrity Solutions Marketing
Meta

Francis Stones

Brand Safety Lead Europe
TikTok

Peter Mackhé

Medieexpert
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event