Det här nätverket är för dig som jobbar med frågor om hur man får bäst effekt i ett digitalt medielandskap mixat med traditionella medier och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Under den här nätverksträffen berättar vår medieexpert Peter Mackhé mer om branschinitiativet Cross Media Measurement. Initiativet handlar om att skapa ordning och reda i rapporteringen av medieköp så att man vet vad man fick för sina pengar och helt enkelt kan jämföra äpplen med äpplen inom respektive medieslag och i framtiden även mellan olika mediekanaler.

Många upplever idag att det är svårt att härleda vad som faktiskt gett effekt i sin kommunikation. För att uppnå effekt i sin kommunikation är det viktigt att ditt budskap faktiskt har haft möjlighet att ses av en person – OTS Opportunity To See – vilket tyvärr inte alltid är fallet. Man vill gärna veta hur stor räckvidd (det vill säga hur många personer nådde jag) kampanjen hade så att man kan estimera effekten av respektive annons och media.

Under träffen har du möjlighet att ställa frågor och diskutera hur detta arbete kan hjälpa er i när ni ska köpa och utvärdera medier och annonser i framtiden.

Det här nätverket är digitalt via Zoom och börjar 8.30, senast 10.00 är vi klara.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med mediemix frågor. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Anmäl dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.