Det här nätverket är för dig som jobbar med frågor om hur man får bäst effekt i ett digitalt medielandskap mixat med traditionella medier och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Dagens marknadsförare har en uppsjö av olika mediekanaler att välja mellan. Vilka medier ska man använda för att bygga varumärke och vilka ska man jobba med för taktisk marknadsföring och sist men inte minst vilken är den optimala mediemixen?

Under första träffen kommer vi att fokusera på:

  • Hur planerar och optimerar man sin mediemix?
  • Vad gör de olika medierna i konverteringstratten?

Just nu är alla våra träffar digitalt, nätverket börjar 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med mediemix frågor. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Anmäl dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.