Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadskommunikationens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Att tydligt visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är en marknadsförares viktigaste uppdrag och för företagen kritiskt för att kunna nå en lönsam tillväxt. Att visa effekten är idag en stor utmaning. I årets första träff för nätverket Effekt får du diskutera med andra effektintresserade och lyssna till effektexperten Mats Rönne, som också är projektledare för Sveriges Annonsöres Effektinitativ.

Några exempel på vad vi kommer reflektera över:

  • Hur mäter och redovisar man effekt?
  • Vilka nyckeltal använder ni idag? Fördelar? Nackdelar?

Vi inleder med frukost 8:30.

Välkommen!

 

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med kommunikation. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Vi träffas hos Sveriges Annonsörers på Klara Östra Kyrkogata 2B. Om du har funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för Sveriges Annonsörer medlemmar.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.