Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträffen 11/3:

Vi har nu fått ett par avgöranden i domstol gällande influencermarknadsföring. Utöver detta har näringslivets självreglering Reklamombudsmannen prövat fler ärenden och skapat praxis.

Konsumentverket presenterade under förra året en granskning som de genomfört och kunde konstatera att det fanns brister gällande reklammarkeringen inom ramen för kommersiella samarbeten och underströk vikten av ansvar hos marknadens aktörer.

Mot denna bakgrund fokuserar vi i nätverk juridik denna gång på legala aspekter på influencermarknadsföring

  • Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring
  • Frågor om reklamidentifiering och reklammarkering och Konsumentverkets tematiska granskning om reklammarkering på Instagram
  • Om marknadsrättsliga krav på vederhäftighet och influencers
  • Avtalsfrågor inom influencersamarbeten


Välkommen!

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Teams, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00. Dagen innan kommer du att få länk till Teams.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Niklas Briselius och Ulrika Wendt.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]


Föreläsare

NIklas Briselius

Jurist
Sveriges Annonsörer

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event