Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadsföringens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Nätverksträffen är fullbokad.  Maila Camilla om du vill stå på väntlista, så kontaktar vi dig om det blir en plats ledig.

Vilka är de viktigaste KPI:erna för att mäta effekt och hur hänger de ihop? En ny standard för att mäta effekt är på gång.

Inom Effektinitativet har en grupp medlemmar och experter jobbat intensivt med att skapa en gemensam standard för hur vi definierar och mäter effekt. Arbetet har även skett i samarbete med vår franska systerorganisation Union de Marques.

På nätverksträffen går vi igenom olika grupper av KPI:er som kommer ligga till grund för standarden och diskuterar kring dessa definitioner.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Zoom, nätverket börjar 8.30 och slutar senast kl 10.00.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som är intresserad av hur vi skapar marknadskommunikation som ger effekt. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.