Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadsföringens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Att tydligt visa effekten av sina marknadsinvesteringar är en av marknadsförares viktigaste uppdrag och för företagen kritiskt för att kunna nå en lönsam tillväxt. Att visa effekten är idag en stor utmaning. Därför har Sveriges Annonsörers Effektkommittée skapat guiden ”Snacka om Effekt” som syftar till att reda ut begrepp och frågeställningar kring effektfrågan och samtidig sätta igång samtal och diskussioner på marknadsavdelningarna i Sverige.

På denna nätverksträff fokuserar vi på det första kapitlet i guiden, Grunden till effekt. Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl håller i träffen och vi kommer diskutera frågor som bl.a:

  • Hur jobbar ni med insikter om människor för att förstå varför de skulle vilja köpa era produkter/tjänster?
  • Hur ofta pratar ni om marknadsföringen kopplat till företagets lönsamhet och tillväxt? 
  • Vilket uppdrag, ansvar och mandat har marknadsavdelningen i din organisation?

Ladda ner guiden här.

Denna nätverksträff sker digitalt via plattformen Zoom, nätverket börjar 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som är intresserad av hur vi skapar marknadskommunikation som ger effekt. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Anmäl dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.