Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadsföringens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Nätverksträffen 27/1:

 I den ständigt växande djungeln av KPI:er är det lätt att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Jakten på snabba resultat tar gärna över och skymmer sikten för de långsiktiga effekterna – de som ska bygga lönsam tillväxt.

Därför har Sveriges Annonsörer och ”Effektinitiativet” tagit fram ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur man redovisar nyttan och effekterna av marknadsföring. Den omfattar utvalda nyckeltal, hur de definieras samt riktlinjer för hur de bör mätas och redovisas.

På den här nätverksträffen kommer Mats Rönne, effektguru och numera även Doktor Effekt att ställa diagnos på ett företag. Det blir ett nätverk där vi pratar om Effektsystemet och applicerar systemet på ett företag. Vår vd Hanna Riberdahl kommer också att var med på nätverksträffen.

Här kan du se när Doktor Effekt träffade Caroline Thunved på Rädda Barnen.

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som är intresserad av hur vi skapar marknadskommunikation som ger effekt. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Zoom, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@sverigesannonsorer.se

Välkommen!


Föreläsare

Mats Rönne

Effektexpert & Doktor Effekt
Sveriges Annonsörer

Hanna Riberdahl

Vd
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.