Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadsföringens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Nätverksträffen 17/6:

På den här nätverksträffen kommer Hanna Riberdahl och Mats Rönne presentera case där man på ett bra sätt har använt några av KPIerna i Effektsystemet på ett bra sätt. Det kommer finnas tid för både dialog och reflektion under mötet.  

I den ständigt växande djungeln av KPI:er är det lätt att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Jakten på snabba resultat tar gärna över och skymmer sikten för de långsiktiga effekterna – de som ska bygga lönsam tillväxt.

Därför har Sveriges Annonsörer och ”Effektinitiativet” tagit fram ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur man redovisar nyttan och effekterna av marknadsföring. Den omfattar utvalda nyckeltal, hur de definieras samt riktlinjer för hur de bör mätas och redovisas.

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som är intresserad av hur vi skapar marknadskommunikation som ger effekt. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Zoom, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!


Föreläsare

Hanna Riberdahl

Vd
Sveriges Annonsörer

Mats Rönne

Effektexpert
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event