EU:s nya konsumentskyddsdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Direktivet benämns ibland konsumentskyddets GDPR med hänsyn till dess sanktioner

Om dagens webinar

Ett moderniserat konsumentskydd ställer högre och tuffare krav på bolags marknadsföring. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning.

De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid mindre allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed. Nya bestämmelser införs därför om otillbörlig marknadsföring som medför ökade informationskrav vid erbjudanden och ranking av produkter på Internet.

Det finns även nya tuffare regler för prisinformation och ångerrätt vilket framförallt påverkar näringsidkare som säljer produkter och tjänster på nätet.

Detta webinar är via Zoom tisdag 16/11 kl 09:00-10:00 och är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Webinar 16/11 kommer inte spelas in.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sverigesannonsorer.se

Välkommen!

De här frågorna kommer vi behandla

  • Bakgrund/kort beskrivning av det nya direktivet och dess motiv
  • Nya krav för hur pris ska anges vid marknadsföring av produkter och tjänster
  • Nya regler vid rankning av tjänster och produkter samt produktrecensioner
  • Nya förutsättningar för ångerrätt
  • Nya sanktioner upp till 10 % av årsomsättningen

Föreläsare

Cecilia Torelm

Advokat
Advokatbyrån MarLaw

Niklas Briselius

Jurist
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

WFA-webinar: Shift – A Marketing Re-think

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA-webinar Spotlight: Reversing the decline in advertising effectiveness

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA-webinar: Diversity & Representation – Ensuring Media & Advertising Supports Inclusion

Som medlem bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Dataetik: landskapet & lagarna marknadsförare bör ha koll på

Vilka lagar behöver du som marknadsförare ha koll på – idag och imorgon? Här presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt hur ”landskapet” ser ut, vilka parter som är med och vilka lagar…
Fler event