EU:s nya konsumentskyddsdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Direktivet benämns ibland konsumentskyddets GDPR med hänsyn till dess sanktioner

Om dagens webinar

Ett moderniserat konsumentskydd ställer högre och tuffare krav på bolags marknadsföring. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning.

De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid mindre allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed. Nya bestämmelser införs därför om otillbörlig marknadsföring som medför ökade informationskrav vid erbjudanden och ranking av produkter på Internet.

Det finns även nya tuffare regler för prisinformation och ångerrätt vilket framförallt påverkar näringsidkare som säljer produkter och tjänster på nätet.

Detta webinar är via Zoom tisdag 16/11 kl 09:00-10:00 och är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Webinar 16/11 kommer inte spelas in.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!

De här frågorna kommer vi behandla

  • Bakgrund/kort beskrivning av det nya direktivet och dess motiv
  • Nya krav för hur pris ska anges vid marknadsföring av produkter och tjänster
  • Nya regler vid rankning av tjänster och produkter samt produktrecensioner
  • Nya förutsättningar för ångerrätt
  • Nya sanktioner upp till 10 % av årsomsättningen

Föreläsare

Cecilia Torelm

Advokat
Advokatbyrån MarLaw

Niklas Briselius

Jurist
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

Affärsdrivande marknadsföring med content marketing

Inspiration och mer information om hur processer och verktyg hjälper dig att jobba effektivt, och hur content stöttar hela kundresan. Detta webinar är i samarbete med B2B-byrån Crescando.

Vikten av Brand Distinctiveness

I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.
Fler event