Arla fälls av Patent- och marknadsdomstolen för sin användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på sina mjölkförpackningar. I detta webinar får du höra mer om hur domstolen har resonerat och vilka lärdomar vi kan dra.

Om dagens webinar

Konsumentombudsmannen (KO) inledde 2019 ett tillsynsärende mot Arla mot bakgrund av att man menade att Arlas användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på visst sätt på Arlas mjölkförpackningar gett intryck av att produkten inte förändrar klimatet i någon nämnvärd betydelse.

KO menade även att Arla inte tillräckligt tydligt och inte heller tillräckligt nära påståendet förklarat vad man menade med begreppet. KO ifrågasatte även att Arla kunde bevisa sitt påstående.

Domen visar på hur svårt det är att använda sig av miljöpåståenden i sin marknadsföring som en genomsnittskonsument ska förstå vid en flyktig betraktelse och att det ställs mycket höga krav på betryggande bevisning för det påstående som görs.

Under detta webinar kommer våra jurister Ulrika Wendt och Jakob Rönnerbäck med hjälp av Cecilia Torelm på advokatbyrån MarLaw att titta mer på hur domstolen har tänkt och agerat.

Välkommen!

Det praktiska

Detta webinar är via Zoom torsdag 9/3 kl 09:00-10:15 och är exklusiv och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på i[email protected]

Föreläsare

Cecilia Torelm

Advokat
MarLaw

Jakob Rönnerbäck

Jurist
Sveriges Annonsörer

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event