Överföring av personuppgifter efter EU-domstolens dom i Schrems II – hur påverkar det marknadsföring i digitala kanaler?

I somras kom en dom från EU-domstolen benämnd Schrems II. EU-domstolen hade i domen bland annat att ta ställning om det var lagligt för Facebook att överföra personuppgifter från servrar på Irland till servrar i USA med stöd av den s.k. Privacy shield-överenskommelsen som gällde överföring av personuppgifter mellan EU och USA. I domen slogs fast att Privacy-shield inte gav tillräckligt skydd för en EU-medborgares personuppgifter och den s.k. Privacy shield-överenskommelsen ogiltigförklarades med omedelbar verkan. Det innebär att det inte är tillåtet att överföra personuppgifter till USA med stöd av Privacy shield.

Företag och organisationer står nu inför stora utmaningar att kartlägga och undersöka flöden av allehanda personuppgifter och huruvida överföring sker till tredje land m.m. 101 klagomål har framförts till Europeiska dataskyddsstyrelsen och den svenska Datainspektionen har inlett tillsyn rörande överföringar av personuppgifter till tredjeland. Europeiska Dataskyddsstyrelsen presenterade den 10 november rekommendationer om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföringar.

Under detta webinar går vi igenom EU-domstolens dom och dess slutsatser. Vi fokuserar på den praktiska påverkan som domen har på digital marknadsföring och vad man som företag kan vidta för åtgärder i dagsläget.

Välkommen!

Om Föreläsarna

Cecilia Torelm Tornberg, advokat på advokatfirman MarLaw

tillsammans med Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell och Niklas Briselius

Anmäl dig här


Anmälningsvillkor

Detta webinar är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Efter anmälan får du en bekräftelse med din unika länk till Zoom. Om du får förhinder kan anmälan överlåtas till annan person inom samma företag. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]​. Detta webinar kommer inte att kunna ses i efterhand.

Alla våra aktuella webinar hittar du här på annons.se

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.