Syftet med detta webinar är att ge information med de viktigaste siffrorna från mediemarknaden. Vi belyser vilka faktorer som påverkar förändringarna och vilka trender vi ser. Årsrapporten går att ladda ner i sin helhet.

Om dagens webinar

Medietrender i Sverige är en samlad rapport för mediemarknaden med siffror från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik), Kantar, MMS, Sveriges Mediebyråer och Odyssey.

Målet är att ge en kortfattad rapport med de viktigaste siffrorna från mediemarknaden. Vi belyser vilka faktorer som påverkar förändringarna och vilka trender vi ser.

Den här gången har vi bjudit in Kantar, IRM och MMS som kommer dela med sig av sina insikter och rekommendationer. Genom att synliggöra vilka siffror vi har tillgängliga idag hoppas vi kunna skapa en ännu större transparens i framtiden.

Rapporten kan du ladda ner här inom kort.

Välkommen!

Det här får du veta mer om

  • Sammanställning av Medietrender Sverige helår 2022
  • Kantar om mediekonsumtionen
  • IRM om medieinvesteringarna
  • MMS om tittande rörlig bild, linjär TV och Onlinevideo

Detta webinar är digitalt via Zoom tisdag 7/3 kl 09:00-10:00 och är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på i[email protected]

Föreläsare

Charlotte Danielsson

Client Manager
Kantar

Madeleine Thor

VD
IRM

Karina Malmsten

Marketing and Communications Manager
MMS

Peter Mackhé

Medieextert
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

Vikten av Brand Distinctiveness

I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.

WFA Spotlight: Stronger relationships produce stronger results – the proof

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.
Fler event