Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell och Niklas Briselius. Just nu är alla våra nätverk digitala, start 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

I och med spelmarknadens omreglerande från 1 januari 2019 fick den nya spellagstiftningen också påverkan på marknadsföringsområdet genom att den i viss mån öppnar upp för att arrangera reklamlotterier och som vi denna gång kommer fokusera dialogen i nätverket på:
  • Vad innebär den nya spellagen för reklamlotterier?
  • Lotteri eller tävling? Är det fritt fram för reklamlotterier?
  • Hur förhåller sig kraven för information i spellagen sig i förhållande till MFL?

 

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Digitalt nätverk

Detta nätverk kommer att vara via Teams och dagen innan nätverket kommer du att få länk till mötet via mejl. Anmäl dig till nätverket nedan.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.