Nu har du möjlighet att certifiera dig digitalt, när det passar dig, i Effektsystemet via Campus Online. Registrera dig när som helst under året. Certifieringen innehåller åtta filmer med Mats Rönne och avslutas med ett test.

Effektcertifiering:

 För att vi verkligen ska kunna öka effekten av vår marknadskommunikation är det viktigt att alla parter pratar samma språk och förstår grunderna i vad som skapar effekt och hur man mäter det – företagsledningar, marknadsförare, byråer, medier. Det är först när vi samlas kring en gemensam målbild och med samma definition som vi kan arbeta åt samma håll. Att påvisa att marknadskommunikationen skapar affärsvärde och effekt!

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i SWEDMA: 3000:- exkl moms/person
Medlem i Sveriges Mediebyråer: 3000:- exkl moms/person
Medlem i KOMM: 3000:- exkl moms/person
För icke medlemsföretag: 6000:- exkl moms/person
Privatperson: 7500:- inkl moms/person

Certifieringen sker digitalt och omfattar ett inspelat material med Mats Rönne, 8 filmer på ca 10-25 minuter vardera.

Målet med branschstandard Effekt:

 • Öka effekten
  Kunna påvisa effekten av marknadskommunikationen för att bättre kunna argumentera för, utvärdera sin och utveckla marknadskommunikationen.
 • Gemensam grund
  Skapa en gemensam grund för definitioner för att förbättra samverkan mellan alla parter som deltar i utformningen av marknadskommunikationen.
 • Minska komplexiteten
  En tydlig vägledning av vilka som är de viktigaste KPI:erna att följa över tid för att skapa uthållighet.
 • Hitta balansen
  Ett verktyg för att kunna skapa rätt balans i marknadsföringen mellan lång- och kortsiktiga insatser.

Om certifieringen

Effektcertifieringen sker digitalt på Campus Online vilket betyder att du kan göra den när det passar dig bäst. Från det datum du anmäler dig har du upp till sex månader på dig att gå igenom alla åtta moduler och göra kunskapstestet, när du har gått igenom alla moduler och klarat testet är du Effektcertifierad och erhåller ditt certifikat.

Registrering

Medlem i Sveriges Annonsörer, ingår i medlemskapet – registrera dig här

Medlem i KOMM, Swedma eller Sveriges Mediebyråer, 3000:- exkl moms/person – registrera dig här

Övriga, 6000:- exkl moms/person – registrera dig här

Privatperson, 7500:- inkl moms/person – registrera dig här

Hör Mats Rönne, kursansvarig för Effektcertifieringen berätta mer:


Allmän information och villkor

Anmälan är bindande och gäller i en månader från det datum du registrerar dig. Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före access till certifieringen. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Förkunskaper

Då det är mycket information att ta in under utbildningen så rekommenderar vi att du har tagit del av nedan material i förväg

 • Filminspelning med Mats Rönne och Hanna Riberdahl här
 • Läs mer om Effektsystemet här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.