I detta webinar kommer vi att få höra mer om att EU genom det nya hållbarhetsdirektivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, även kallat CSRD, bidrar till att spelplanen för hållbarhetsrapportering målas om. CommToAct är ett gemensamt initiativ mellan Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA.

Om dagens webinar

Att EU genom det nya hållbarhetsdirektivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, även kallat CSRD, bidrar till att spelplanen för hållbarhetsrapportering målas om har nog ingen missat. Senast häromdagen röstade riksdagen igenom nya regler om hållbarhetsrapportering, som införlivar CSRD i svensk lag och träder i kraft 1 juli 2024. Vad innebär det förändrade landskapet om hållbarhetsrapportering för oss som jobbar med marknadsföring, media och kommunikation? 

I det här webbinariet kommer du får svar på:

  • Vad är CSRD?
  • Vilka omfattas?
  • Hur kan CSRD bli en konkurrenskraft och affärsmöjlighet för stora och små bolag i branschen?

Vi kommer också titta på andra kommande lagkrav som EU trycker på med och som blir viktiga för branschen att ha koll på för att vara en attraktiv spelare och möjliggörare.

Läs mer om CommToAct här

Välkommen!

Om CommToAct

CommToAct är ett gemensamt initiativ mellan Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA för att bidra till FNs globala mål för en bättre värld. ​

Namnet på initiativet, CommToAct, kommer av att vi vet att marknadskommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle som vi vill kunna verka och leva i.​

Detta webinar är öppet för alla inom kommunikationsbranschen (ingen kostnad) och genomförs av CommToAct tillsammans med Grant Thornton.

Talare är Karin Grohman, Verksamhetsansvarig på CommToAct och Helena Mueller, Director, BRS Sustainable Business på Grant Thornton.

Länk till webinar: https://api.screen9.com/preview/egJzAOZmzp0mzH9X9r4fUcCpEEMQVDtUkIoUrHGNqQ02BaBhXmloaBWx43kBoVf7


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Föreläsare

Helena Mueller

Director, BRS Sustainable Business
Grant Thornton

Karin Grohman

Verksamhetsansvarig
CommToAct

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Almedalen: Hur kan kommunikation skapa beteendeförändringar för en hållbar framtid? 

Möt oss i Almedalen. Hur kan kommunikation bidra till att skapa beteendeförändringar som påskyndar klimatomställningen? Vad är kommunikationens ansvar för att spegla och påverka världen omkring oss, och hur kan vi som bransch…

WFA Knowledge Spotlight: Content production 101

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…

WFA Knowledge Spotlight: Agency Performance Measurement

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…

WFA Spotlight: A Mid-Year Agency Roundup – Beyond the Surface

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…
Fler event