2:a advent i Effektkalendern 2023! Vi har publicerat många rapporter under året. Två av de mest uppmärksammade är Marknadsavdelningen ´23 i samarbete med Kapero och Kommunikation som ger effekt 2023 i samarbete med NoA Consulting. I dagens lucka kan du ladda ner och läsa just dessa för att skapa bättre effekt och bästa förutsättningarna för ditt team.

Marknadavdelningen ´23

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget och det finns potential för att förbättra effektiviteten. Det och flera andra förbättringsområden visar Sveriges Annonsörer och Kaperos rapport MarknadsAvdelningen ´23 som har undersökt marknadsavdelningarnas roll och ansvar i företagen idag.

Kommunikation som ger effekt 2023

Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har för tredje året i rad tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver bäst effekt. Analysen baseras på bidrag som tävlat i 100-wattaren. Resultatet visar bland annat att varumärken bör ta ut sina kampanjer i flera kanaler, men inte för många – och kampanjer som innehåller 40–70 procent varumärkesbyggande ger mest effekt.