Häromdagen släpptes Edelman Trust Barometer vilket är världens största förtroendeundersökning. Vi kan börja med att konstatera att den har sina, låt säga frågetecken. Exempelvis hamnar Kina i topp på många parametrar. Men, låt oss för en stund bortse från detta och se till de övergripande frågorna i undersökningen. Medan fjolårets undersökning fokuserade en hel del på att det råder en förtroendekris i samhället, exempelvis när det kommer till talespersoner rör årets en hel del kring sanningshalter. Vem kan man lita på? Journalistik? Influencers? Digital media? Traditionell media?

Fake news har inte undgått någon, inte heller undersökningen. Nästan sju av tio svarar att de är oroliga över att fake news används som påverkansvapen. I Sverige är 58 procent oroliga över att det förekommer.

Ökad misstro till det vi ser och hör har också lett till en diversifiering av begreppet media. Idag definierar folk media som både innehåll, och plattform där sociala medier, sök, nyhetsappar, influencers, journalister och även varumärken mixas ihop till en salig röra.

Men, medan förtroendet för plattformarna får sig en törn i undersökningen, får journalistiken en motsatt reaktion där 59 procent nu säger att de litar på nyheter och information generellt. En ökning om fem procent. Förhållandet för förtroendet för journalistik och plattformar är nu 52 kontra 33 procent där det sistnämnda tappat fyra procent. Dock är det från plattformar gemene man får sitt nyhetsinflöde (65 %).
Och det framgår även att 55 procent av läsarna säger sig inte kunna känna igen god journalistik från rykten eller falskheter.

Så hur ska man som annonsör navigera i denna värld? För synen på media och synen på plattformarna påverkar givetvis även synen på innehållet i dessa.
Och vi annonsörer jobbar redan i uppförsbacke. Även om förtroendet för vår bransch ökar blygsamt, en procent, säger sig 47 procent lita på företag. En majoritet misstror oss alltså, enligt undersökningen.

Väger vi även in reklamtröttheten och skepsisen till reklam generellt blir det än kämpigare.
Ett sätt att tackla problemet är att ta reda på var ens huvudmålgrupp befinner sig och pinpointa dessa. En annan är att verka och synas i de breda medierna, där förtroendet är högt. Ett tredje är att jobba än mer med pr, och synas i ren nyhetsmedia. Ett fjärde är att jobba mer med de egna kanalerna. Det viktigaste är att alltid ha sanningsenliga erbjudanden, nyheter och uttalanden. För när folk frågar sig vem de kan tro på måste de kunna tro på dig som annonsör. Det är lägstanivån.

Vill du ladda ned hela rapporten gör du det här:
http://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-02/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf

Av Tero Marjamäki

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar