Som samarbetspartner till 100-wattaren för andra året i rad har vi på Marketing Clinic med stort intresse tagit del av det nya tävlingsformuläret som dels skall underlätta för juryn att utvärdera och göra en rättvisare jämförelse av bidragen, men också utgöra underlag för forskning som ger oss svaren på vad som utmärker den marknadsföring som ger bäst effekt. Vikten av tydliga mål och mätmetoder lyfts fram och gör det enklare att bedöma resultaten.

Formuläret är minst sagt omfattande och kommer att kräva en hel del arbete att fylla i och en tät dialog mellan den som fyller i det (oftast byrån) och uppdragsgivaren. Men även ni som inte tänkt tävla har mycket att vinna på att kika igenom formuläret, för om man inte kan svara på frågorna borde det i sig vara en väckarklocka till att tänka ett varv till inför nästa kampanj för att ge er själva och era byråpartners de bästa förutsättningarna för att lyckas i framtiden.

Marknadsinvesteringarna är i många bolag ständigt ifrågasatta och diskussionen om lång- kontra kortsiktiga effekter är i allra högsta grad närvarande och där spelar tydliga mål och mätbara resultat en avgörande roll för att motivera investeringen. Som Peter Drucker sa: “Efficiency is doing things right, effectiveness is doing the right things”.

Men hur sätter man rätt mål? Inom idrottspsykologi säger man ofta att rätt målsättning optimerar prestationen. I vår värld för att optimera prestationen, handlar det om att ha lagt grunden med ett gediget strategiarbete och då menar jag inte strategin för kampanjen utan för bolaget och varumärket på lång sikt och i ett större perspektiv. Att förstå sin marknad, ha koll på trender och sina kunder och säljkanaler, att ha identifierat och prioriterat tillväxtmöjligheter samt tagit ut en riktning. Vad är varumärkets roll och hur skall det bidra till bolagets fortsatta tillväxt i förhållande till andra delar i portföljen?

Med en klar koppling mellan affärsstrategi, marknadsstrategi och tydliga målsättningar har man bäst förutsättningar för en långvarig effekt. Det skall bli mycket spännande att se vilka bidrag som lyckats bäst med det!

Av: Katarina Jerndahl
Managing Director, Marketing Clinic

Läs mer om 100-wattaren och tävla här

Gästbloggare Katarina Jerndahl
Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar