Många gör det bra. Flera kan göra det bättre. Jag pratar om mångfald och inkludering. Att ta ansvar för den kommunikation man tar fram- och skickar ut.

Reklamen når idag allt fler- i allt fler kanaler- och under allt fler tider på dygnet.
Vi vet att reklam har stor kraft. Påverkan. Inflytande.

Vi vet också att allt fler mår dåligt idag. Framförallt unga kvinnor. De som också är mest aktiva på sociala medier. En värld där träningshets, ideal och framgång är det som upptar allt mer av flödet.

För min egen del fylls även mina sociala medier-flöden av machonormer av olika slag. Likadant ser det ofta ut i magasinen jag läser och tv-reklamen jag tittar på. Ofta är uttrycken och gestaltningarna generiska och exkluderande. Ett utseende. En norm.

Och ju mer jag arbetar med reklam, desto oftare har jag kommit att ställa mig frågan; vad har reklamen för påverkan på oss människor? Med följdfrågan, vilket ansvar har jag? Och vilket ansvar tar jag?

En annan fråga kopplad till detta är vad gör jag för nytta och vad gör jag/vi som bransch egentligen? Jag dryftade frågan med en vän som hade landat i insikten att vi fyller varumärken och produkter med mening. Vi sätter in dem i en kontext och ger dem innehåll. Vi ger varumärken själ genom kommunikationen.

Det är en klok insikt, men det är en insikt som också hand i hand tar med sig en annan del – ansvarsdelen. För när vi fyller varumärkenas själ och karaktär är det viktigt att vi tänker på inkludering, på mångfald. På att vi kommunicerar på ett sätt som tar ansvar. Som inte skadar människor utan tvärtom, som får oss att känna något positivt.

Även forskningen pekar i riktningen att mångfald och inkludering kan funka riktigt bra, om det är äkta och kommer inifrån företaget, snarare än att bara vara reklam som är sminkat på ytan för att vinna enkla poänger. En annan vinning för företag och samhället i stort är att genom att exponeras för reklam med mångfald blir vi som konsumenter bättre på att känna empati och samhörighet.

Det finns också ekonomiska poänger då våra köpintentioner ökar, och som annonsör ökar du också din potentiella målgrupp genom att inkludera fler.

3 enkla tips:

1. Tänk på vem/vilka du porträtterar i din kommunikation och varför.

2. Om du måste retuschera bilder, märk ut det så att folk vet. Precis som livsmedelsbranschen märker ut vilka tillsatser som finns i diverse produkter.

3. Tänk på ovan två tips oavsett i vilken del av vår bransch du jobbar, tv, print, sociala medier, influencers, media. Vi har alla ett ansvar i vilka vi lyfter fram och hur vi lyfter fram dem!

Reklam för reklampris
100-fattaren som kommer vara ett specialpris i 100-wattaren, en idé på initiativ från studenter på Berghs, kommer lyfta upp kommunikation som just lyckats med att ta ansvar och arbeta med mångfald och inkludering.
Håll utkik på vår sajt för löpande information kring detta.

Av Tero Marjamäki

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar