Medlemskap i Sveriges Annonsörer

Vad ger ett medlemskap i Sveriges Annonsörer? Här svarar några av Sveriges främsta marknadschefer.

“Bra kommunikation utvecklar samhället, driver förändring. Sveriges Annonsörer verkar just för god marknadskommunikation. För att den ska ha effekt, för att den ska följa lagar och regler. Det vill jag som kommunikatör vara en del av. Det handlar om påverkan och nätverkande. Men också om vägledning, inspiration och väldigt användbara verktyg.”
/Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen

”Sveriges Annonsörer är bra för oss som annonsörer och även för teamutveckling. Det finns sådan möjlighet till kompetensutveckling genom Sveriges Annonsörers seminarier, nätverksträffar och guider. Dessa är relevanta, viktiga och inspirerande. Allt det och mycket mer ingår i medlemskapet.”
/Gina Azaric, CMO, Head of Marketing, Telia Sverige

”Som annonsör anser jag att det är ett måste att vara med. Sveriges Annonsörer driver frågor som berör oss alla. De finns där för att hjälpa oss, i juridiska frågor, hur man mäter effekt, vad vi får för våra annonspengar. Jag vill hävda att det är både fegt och snålt att inte vara medlem, att inte ställa sig bakom och bidra till den här gemensamma kraften.”
/Michael Grimborg, Synsam

Många goda skäl för dig och ditt företag att bli medlem i Sveriges Annonsörer

 • Vi är Sveriges marknadsförares gemensamma röst – den enda intresseorganisation som alltid står på din sida, oavsett om det gäller branschärenden eller lagstiftning.
 • Vi är en oberoende aktör som verkar för att företag och organisationer ska få bättre effekt av sina marknadsinvesteringar. Genom olika branschinitiativ och opinionsbildning jobbar vi för att du som marknadsförare ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete.
 • I vårt nätverk bestående av drygt 5 000 medlemmar finns bland annat kommunikatörer, marknadsjurister, marknadskoordinatorer, kommunikationsdirektörer och marknadschefer. Tillsammans är vi en ovärderlig källa och plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan individer och företag!
 • Varje år erbjuder vi många olika seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Som medlem får du dessutom verktyg, mallar och guider som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
 • I medlemskapet ingår våra certifieringar till exempel Effektcertifiering och certifiering i Cross Media Measurement.
 • Medlemskapet innebär också att din organisation får tillgång till våra skickliga jurister, som bland annat hjälper till med samarbetsavtal för byråtjänster, tryck- och yttrandefrihetsfrågor, upphovsrätt och designskydd.
 • Vår erfarna byråvalsrådgivare ger råd kring strategi, kommunikationsbehov, byråstruktur och kan vara bollplank när du söker en ny samarbetspartner.
 • Våra effektexperter erbjuder rådgivning och workshops om hur du skapar marknadsföring som verkligen ger effekt.
 • Ett medlemskap hos Sveriges Annonsörer är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag kan ta del av utbudet – oavsett om ni är två eller två tusen medarbetare.

Medlemskap

För att ansöka om ett medlemskap i Sveriges Annonsörer ber vi dig fylla i formuläret nedan. Medlemskapet gäller från det att ert företag blivit invaldt av Sveriges Annonsörers styrelse.

Innan du fyller i ansökan ber vi dig ta del av Sveriges Annonsörers stadgar, och varför inte läsa mer om oss genom att ladda ner vår e-bok.

Medlemsmodell

Serviceavgiften baseras på ert företags totala marknadsbudget under 2022. Hela serviceavgiften är en avdragsgill kostnad vilket innebär att ditt företag får ut maximalt av den avgift ni betalar till oss.​

​Medlemsavgiften på 1000 kr är lika för alla medlemsföretag och täcker vissa kostnader kopplade direkt till föreningen Sveriges Annonsörer, som t ex medlemsavgiften till WFA (World Federation of Advertisers). Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad och den är också momsfri.​

Marknadsbudget *Serviceavgift 2022
< 10 MSEK24 500 kr
< 20 MSEK34 500 kr
< 40 MSEK45 500 kr
< 70 MSEK55 500 kr
> 70 MSEK74 500 kr
< 5 MSEK
 • För medlemmar ingår föreningens grundtjänster och är tillgängliga för alla i företaget.
 • Endast köpare av marknadsföring kan vara medlemmar i Sveriges Annonsörer.
 • För tilläggstjänster erhålles ett medlemsrabatterat pris.
 • Medlemskapet är löpande på årsbasis 1/1-31/12. Avslutande av medlemskap, oavsett när man har begärt utträde sker 31/12.
 • En budgetenkät som ligger till grund för serviceavgiften skickas ut under december.
 • Får vi inte in underlag faktureras ni enligt samma nivå som innevarande år.
 • Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Marknadsbudget definieras som alla investeringar i marknadsföring, exkl. personalkostnader.

Ansök om medlemskap

Innan du fyller i ansökan ber vi dig ta del av Sveriges Annonsörers stadgar, Sveriges Annonsörers policyprogram och Allmänna villkor

Marknadsbudget definieras som alla investeringar i marknadsföring, exkl. personalkostnader. Utöver årsavgiften tillkommer en medlemsavgift på 1000 kronor som är lika stor för alla, oavsett nivå på årsavgiften.
Stadgar(Obligatoriskt)
Ta del av våra stadgar: Stadgar
Stadgar(Obligatoriskt)
Ta del av vårt Policyprogram: Policyprogram
Allmänna villkor(Obligatoriskt)
Ta del av våra Allmänna villkor: Allmänna villkor

Axplock av våra medlemmar