”Svenskarna och internet” är en av Sveriges största individundersökningar om internetanvändning där 3000 svenskar tillfrågas om sina internetvanor. Syftet med studien är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv. Här sammanfattar vi de viktigaste delarna att ha koll på för dig som annonsör.

 

Alla är uppkopplade (men en stor grupp är utanför)

Redan förra årets rapport kartlade att nästan alla idag är uppkopplade (95 %). Men det fortsätter att öka och 98 procent har idag tillgång till internet hemma. Framförallt är det de äldre (76 +) som står för ökningen.
Och apropå de lite äldre lyfter rapporten också fram 40-talisterna som nya ”early adopters”. De är snabba på att haka på nya trender och ta till sig ny teknik. Exempelvis använder fler än hälften av dessa idag Facebook och hela 30 procent Instagram. Ett svar på detta är att nya influencer-agenturer specialiserar sig på denna målgrupp.
Men, samtidigt som användandet ökar finns det alltjämt en grupp som står utanför. En halv miljon använder aldrig internet. Drygt 600 000 till använder internet mer sällan. De allra flesta av dem är äldre. Totalt är denna grupp 1,1 miljoner. Framförallt är det landsbygd, de med lägre inkomst eller lägre utbildning. Något att ha med i din medievalskalkyl.

Alltid online- aldrig online

När vi är online i det dagliga har också kommit att flyta ihop. Exempelvis läser hälften jobbmailen på semestern. 61 procent uppger att de arbetar hemifrån via internet och gör privata ärenden på internet på arbetet. Detta beteende är tätt hopkopplat med vad man jobbar med och tendensen att sudda ut privat/arbetsliv är högre i IT/kommunikations och finansbranschen än vad det är i vård och transport.

Socialt maktskifte på gång?

Användandet av sociala medier fortsätter också att öka. Fler än 8 av 10 (83 %) är på någon sociala medier-kanal. 63 procent är det dagligen.

Facebook är alltjämt störst, men tillväxttakten har minskat (ökning om 2 %, att jämföra med Instagram 7 %). Dagliga användandet på FB har stagnerat. Istället är det Instagram som växer snabbast, följt av Snapchat. Fortsätter utvecklingen är Instagram lika stort som Facebook om tre år.
Stannar vi upp lite vid just Facebook, som ju är den största och viktigaste kanalen för många, kan man konstatera att den största åldersgruppen är nu 26-35 åringar. Generellt kan man säga att de yngre lämnar plattformen när det kommer till aktiviteter, medan de lite äldre är de som är aktivast.

Twitter som fick mycket utrymme i valet, där har utvecklingen stagnerat. Likaså Linkedin där flesta användarna är män mitt i karriären.
Lägger vi till Youtube som socialt medium (klassas i rapporten som videotjänst) kan vi se att tjänsten är överlägset störst (87 % användare) med 28 procent dagliga användare. Män ser också oftare på Youtube än kvinnor.

Bloggosfären har länge legat på samma nivåer. 8 procent uppger att de skriver i en blogg, varannan uppger att de läser bloggare. Det som går upp är sällanläsandet, från det månatliga till mer sällan. Könsbalansen bland läsarna är mer jämn, än vad nog många tror. 57 procent av kvinnorna läser bloggar jämfört med 48 procent av männen.

Det sa bara Swish

I och med vårt ökade användande av internet ser man även en ökning när det kommer till betalning online. 8/10 använder Mobilt BankID och 3/4 använder Swish. Men, även här har de äldre halkat efter och det är vanligare att de gör köp online utan att de använder dessa tjänster. Totalt sett handlar 9/10 online idag, 6/10 säljer online.

Varannan lyssnar på poddar

Den observante kan ha sett att allt fler använder hörlurar, synnerligen i kollektivtrafiken. Och även detta avspeglas i rapporten där det framkommer att 86 % lyssnar på musik, 45 % gör det dagligen.
Men vad lyssnar vi på? Spotify dominerar och 80 procent av de som lyssnar gör det via den tjänsten.
Vad som också går att se är att radiolyssnandet går upp drygt 20 procentenheter (från 44 till 62 % på två år) och poddradiolyssnandet från 29 till idag 51 procent. Vilka poddar vi lyssnar på kan du se på poddindex.se.
Det som också är intressant här är att betalningsviljan gått kraftigt upp. För ett sekel sedan fanns noll betalningsvilja för ljudlyssnande online, idag betalar varannan.

 

Ta del av hela Svenskarna och internet här:

https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar