”Svenskarna och internet” är en av Sveriges största individundersökningar om internetanvändning där 3000 svenskar tillfrågas om sina internetvanor. Syftet med studien är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv. Här sammanfattar vi de viktigaste delarna att ha koll på för dig som annonsör.

 

Alla är uppkopplade (men en stor grupp är utanför)

Redan förra årets rapport kartlade att nästan alla idag är uppkopplade (95 %). Men det fortsätter att öka och 98 procent har idag tillgång till internet hemma. Framförallt är det de äldre (76 +) som står för ökningen.
Och apropå de lite äldre lyfter rapporten också fram 40-talisterna som nya ”early adopters”. De är snabba på att haka på nya trender och ta till sig ny teknik. Exempelvis använder fler än hälften av dessa idag Facebook och hela 30 procent Instagram. Ett svar på detta är att nya influencer-agenturer specialiserar sig på denna målgrupp.
Men, samtidigt som användandet ökar finns det alltjämt en grupp som står utanför. En halv miljon använder aldrig internet. Drygt 600 000 till använder internet mer sällan. De allra flesta av dem är äldre. Totalt är denna grupp 1,1 miljoner. Framförallt är det landsbygd, de med lägre inkomst eller lägre utbildning. Något att ha med i din medievalskalkyl.

Alltid online- aldrig online

När vi är online i det dagliga har också kommit att flyta ihop. Exempelvis läser hälften jobbmailen på semestern. 61 procent uppger att de arbetar hemifrån via internet och gör privata ärenden på internet på arbetet. Detta beteende är tätt hopkopplat med vad man jobbar med och tendensen att sudda ut privat/arbetsliv är högre i IT/kommunikations och finansbranschen än vad det är i vård och transport.

Socialt maktskifte på gång?

Användandet av sociala medier fortsätter också att öka. Fler än 8 av 10 (83 %) är på någon sociala medier-kanal. 63 procent är det dagligen.

Facebook är alltjämt störst, men tillväxttakten har minskat (ökning om 2 %, att jämföra med Instagram 7 %). Dagliga användandet på FB har stagnerat. Istället är det Instagram som växer snabbast, följt av Snapchat. Fortsätter utvecklingen är Instagram lika stort som Facebook om tre år.
Stannar vi upp lite vid just Facebook, som ju är den största och viktigaste kanalen för många, kan man konstatera att den största åldersgruppen är nu 26-35 åringar. Generellt kan man säga att de yngre lämnar plattformen när det kommer till aktiviteter, medan de lite äldre är de som är aktivast.

Twitter som fick mycket utrymme i valet, där har utvecklingen stagnerat. Likaså Linkedin där flesta användarna är män mitt i karriären.
Lägger vi till Youtube som socialt medium (klassas i rapporten som videotjänst) kan vi se att tjänsten är överlägset störst (87 % användare) med 28 procent dagliga användare. Män ser också oftare på Youtube än kvinnor.

Bloggosfären har länge legat på samma nivåer. 8 procent uppger att de skriver i en blogg, varannan uppger att de läser bloggare. Det som går upp är sällanläsandet, från det månatliga till mer sällan. Könsbalansen bland läsarna är mer jämn, än vad nog många tror. 57 procent av kvinnorna läser bloggar jämfört med 48 procent av männen.

Det sa bara Swish

I och med vårt ökade användande av internet ser man även en ökning när det kommer till betalning online. 8/10 använder Mobilt BankID och 3/4 använder Swish. Men, även här har de äldre halkat efter och det är vanligare att de gör köp online utan att de använder dessa tjänster. Totalt sett handlar 9/10 online idag, 6/10 säljer online.

Varannan lyssnar på poddar

Den observante kan ha sett att allt fler använder hörlurar, synnerligen i kollektivtrafiken. Och även detta avspeglas i rapporten där det framkommer att 86 % lyssnar på musik, 45 % gör det dagligen.
Men vad lyssnar vi på? Spotify dominerar och 80 procent av de som lyssnar gör det via den tjänsten.
Vad som också går att se är att radiolyssnandet går upp drygt 20 procentenheter (från 44 till 62 % på två år) och poddradiolyssnandet från 29 till idag 51 procent. Vilka poddar vi lyssnar på kan du se på poddindex.se.
Det som också är intressant här är att betalningsviljan gått kraftigt upp. För ett sekel sedan fanns noll betalningsvilja för ljudlyssnande online, idag betalar varannan.

 

Ta del av hela Svenskarna och internet här:

https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…

Nu börjar Digital Services Act att gälla för de största plattformarna – ger användare bättre trygghet och transparens 

Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital…
Fler artiklar