Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Sveriges Annonsörer som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Säljfrämjande åtgärder och marknadsföring aktualiserar i många fall frågor om var gränserna går ur korruptionsperspektiv. Vi är därför glada att välkomna Sveriges Annonsörer som stödjande medlem, som i och med detta inte bara bidrar till IMM:s fortsatta arbete mot korruption utan också bidrar till förutsättningar för en sund reklambransch, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och köpare av marknadskommunikation som funnits sedan 1924. Organisationen erbjuder hjälp inom interna branschärenden, opinionsbildning, samhällsfrågor samt juridisk rådgivning. Sveriges Annonsörer har idag närmare 450 medlemmar.

– För oss är det naturligt att stödja IMM då korruption är ett hot inte bara mot reklambranschen utan hela samhällsstrukturen. Ett medlemskap gör det lättare för oss att nå ut med relevant och tydlig information till våra medlemmar, säger Sveriges Annonsörers VD Hanna Riberdahl.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök IMMs hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Relaterade artiklar

Influencer-profiler tar ställning mot orealistiska skönhetsideal – slutar retuschera

Inom ramen för initiativet Riktlinjer för Positiv Påverkan har några av Sveriges största influencer-profiler gemensamt arbetat fram riktlinjer för att motverka orealistiska skönhetsideal och kroppshets. Syftet är att minska de negativa effekterna av…

Fame-kampanjer är ett vinnande koncept: det visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver maximal effekt. I en delrapport presenterades insikter som pekade på att kreativitet har flera positiva effekter på kampanjer. Nu…

”Du får konkreta verktyg för bättre varumärkesarbete av en av Sveriges främsta inom området”

Intervju med Carmen Wargborn, Brand and Content Manager Sweden på Ramboll, som gick Campus program Varumärkesstrategi med Erik Modig hösten 2022.

Branschen går samman – nu lanseras GARM Nordic 

För första gången går annonsörer, intresseorganisationer, medieföretag och representanter från de största digitala plattformarna i Norden samman i en kraftsamling mot skadligt och hatiskt innehåll och tryggare annonsköp på digitala plattformar. Sverige är först…
Fler artiklar