Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Sveriges Annonsörer som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Säljfrämjande åtgärder och marknadsföring aktualiserar i många fall frågor om var gränserna går ur korruptionsperspektiv. Vi är därför glada att välkomna Sveriges Annonsörer som stödjande medlem, som i och med detta inte bara bidrar till IMM:s fortsatta arbete mot korruption utan också bidrar till förutsättningar för en sund reklambransch, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och köpare av marknadskommunikation som funnits sedan 1924. Organisationen erbjuder hjälp inom interna branschärenden, opinionsbildning, samhällsfrågor samt juridisk rådgivning. Sveriges Annonsörer har idag närmare 450 medlemmar.

– För oss är det naturligt att stödja IMM då korruption är ett hot inte bara mot reklambranschen utan hela samhällsstrukturen. Ett medlemskap gör det lättare för oss att nå ut med relevant och tydlig information till våra medlemmar, säger Sveriges Annonsörers VD Hanna Riberdahl.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök IMMs hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar