Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Sveriges Annonsörer som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Säljfrämjande åtgärder och marknadsföring aktualiserar i många fall frågor om var gränserna går ur korruptionsperspektiv. Vi är därför glada att välkomna Sveriges Annonsörer som stödjande medlem, som i och med detta inte bara bidrar till IMM:s fortsatta arbete mot korruption utan också bidrar till förutsättningar för en sund reklambransch, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och köpare av marknadskommunikation som funnits sedan 1924. Organisationen erbjuder hjälp inom interna branschärenden, opinionsbildning, samhällsfrågor samt juridisk rådgivning. Sveriges Annonsörer har idag närmare 450 medlemmar.

– För oss är det naturligt att stödja IMM då korruption är ett hot inte bara mot reklambranschen utan hela samhällsstrukturen. Ett medlemskap gör det lättare för oss att nå ut med relevant och tydlig information till våra medlemmar, säger Sveriges Annonsörers VD Hanna Riberdahl.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök IMMs hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…

Nu börjar Digital Services Act att gälla för de största plattformarna – ger användare bättre trygghet och transparens 

Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital…
Fler artiklar